Projekt Obědy do škol pokračuje i v následujícím pololetí

1. 12. 2023 Středočeský kraj Sociální problematika

Středočeští radní schválili navýšení celkového objemu peněžních prostředků na podporu projektu „Obědy do škol“ pro příspěvkové organizace Středočeského kraje z částky 3,98 mil. korun na 6,2 mil. korun. Cílem projektu, který zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zabezpečit bezplatné školní stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let, kterým jejich rodinná finanční situace nedovoluje zajistit si školní obědy.

Středočeský kraj

Školy a školská zařízení, které se chtěly do projektu „Obědy do škol“ zapojit, podávaly žádosti v srpnu, přičemž v první termínu bylo podpořeno 26 žádostí za 3,98 mil. korun. Druhý termín podávaní žádostí je stanoven na prosinec 2023, a aby kraj mohl vyhovět žádostem o dotace na 2. pololetí školního roku 2023/2023, byl předpokládaný celkový objem finančních prostředků navýšen o více než 2,2 milionu korun na 6,2 milionu korun. „Jsem rád, že bylo možné celkový objem prostředků navýšit a těší mě, že školy a školská zařízení neváhají tento dotační titul využít. Rád bych upozornil, že druhé období pro podávání žádostí proběhne v termínu od 4. prosince do 15. prosince 2023, a to prostřednictvím online aplikace eDotace,“ doplnil Michael Kašpar, náměstek hejtmanky pro oblast financí a dotací. Finanční podpora školního stravování se týká rovněž nekrajských škol a školských zařízení, pro které je na letošní školní rok alokováno 8,8 milionu korun.

Nárok na bezplatné stravování mají děti ve věku 2–26 let, které jsou zapojeny do předškolního vzdělávání (mateřská škola) nebo jsou žáky/studenty základních škol či víceletých gymnázií, středních škol (SOŠ, SOU), vč. speciálních, kombinovaných či konzervatoří nebo navštěvují domovy mládeže a internátní zařízení, a zároveň jejich rodina pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Díky projektu dochází ke zlepšování podmínek pro řádný průběh školní docházky žáku a žáky a snižuje se riziko případného sociálního vyloučení. „Je smutné, že v dnešní době v České republice jsou děti, které nemohou chodit do školní jídelny a tím pádem obvykle ani do družiny, protože rodiče nemají na zaplacení oběda, nebo ho prostě platit nechtějí. Takové děti nemají energii, bývají často nemocné, a navíc jsou vyloučené z kolektivu, což se promítá do jejich dalšího vývoje. Proto jsem rád, že Středočeský kraj v roli koordinátora těmto dětem může pomoci k lepšímu životu,“ uvedl náměstek Michael Kašpar.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR), který čerpá prostředky z Evropské unie. Celková částka vyčleněná na podporu „Obědů do škol“ na školní roky 2023/24 a 2024/25 činí necelých 25,2 milionu korun.

David Šíma