Zlínský kraj uspořádal seminář věnovaný tematice sociálního a seniorského bydlení

24. 11. 2023 Zlínský kraj Sociální problematika

Inspirativní seminář věnovaný tematice sociálního a seniorského bydlení uspořádal v úterý 21. listopadu pro starosty i další zástupce obcí v Kateřinicích na Vsetínsku Zlínský kraj. Hovořilo se na něm především o tom, jak se obce mohou postarat o své spoluobčany v seniorském věku a jak jim zajistit pobyt v zařízeních komunitního charakteru, kde mohou důstojně a spokojeně žít.

Zlínský kraj

„Ne náhodou jsme tento seminář uspořádali právě v Kateřinicích. Tato obec totiž může být skvělou inspirací pro ostatní. Postavila Dům Kateřinka, který slouží seniorům. Konkrétně těm, jejichž stav nevyžaduje pobytovou sociální službu, ale na druhou stranu se na samostatné bydlení bez pomoci pečovatelské služby už úplně necítí. Díky pobytu v Domě Kateřinka zůstávají ve své obci, nejsou tak vytržení od své rodiny a komunity. Kateřinice však nejsou jediné. Mám radost, že se touto cestou vydaly i další obce v našem kraji, za což jim moc děkuji,“ uvedla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za sociální oblast.

Na semináři starostové těchto obcí postupně představili své už uskutečněné projekty. Kromě Domu Kateřinka se jednalo o Sociální byty Břestek – Chabaně, Komunitní bydlení pro seniory a startovací byty v Zašové a Sociální bydlení v obci Hošťálková. Starostové přítomné zástupce ostatních obcí podrobně seznámili s tím, co příprava a realizace těchto projektů obnáší, čemu je potřeba věnovat pozornost, nebo na co si dát pozor a kterých kroků je lepší se vyvarovat. Diskutovány tak byly především zkušenosti s touto problematikou.

Odpolední část programu pak byla věnovaná prohlídce Domu Kateřinka. Jde o dva objekty určené pro bydlení – dům se třemi sociálními byty, tzv. „Vrátnice“, a bytový dům tvořený 13 bezbariérovými byty pro seniory. Zde má každý byt svou zahrádku, případně předzahrádku. Dále se v přední části tohoto bytového domu nachází jeden správcovský a dva podkrovní byty určené mladým rodinám. Pod nimi pak společenský prostor, ve kterém vzniká obecní veřejná knihovna s klidovou zónou i zázemím pro děti.

Jan Vandík