S podporou Karlovarského kraje se daří chránit lesy na území regionu

13. 10. 2023 Karlovarský kraj Dotace

Karlovarský kraj rozdělí dotace na hospodaření v lesích. Prostředky poputují na ochranu lesa proti zvěři a hmyzím škůdcům a na úhradu zvýšených nákladů souvisejících se zpracováním nahodilých těžeb z důvodu vlivu biotických a abiotických činitelů. Část dotací již odsouhlasila Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání, další ještě musí schválit krajští zastupitelé. Celkem by žadatelé měli obdržet necelých 6 milionů korun.

Karlovarský kraj

Dotační program byl zřízen za účelem podpory přirozeného hospodaření v lesích na území našeho regionu. Karlovarský kraj se zasazuje o zachování a obnovu místního ekosystému a biodiverzity lesních porostů. „Lesní hospodaření podporujeme již řadu let. Během nich docházelo k postupné úpravě pravidel dotačního programu v závislosti na vyhlašovaných národních titulech a v souvislosti s přesným zacílením poskytované podpory přímo pro potřeby lesů a jejich vlastníků. V letošním roce jsme obdrželi na 37 žádostí o dotaci s celkovými požadavky ve výši 5 749 236 korun. Rada Karlovarského kraje rozhodla o poskytnutí dotací ve výši 573 269 tisíc korun, částku 5 175 967 korun pak doporučila ke schválení Zastupitelstvu Karlovarského kraje,“ upřesnil 1. náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Karel Jakobec.

Žadatelem o dotaci mohl být vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Maximálně bylo možné získat podporu ve výši 1 milion korun, minimálně pak 3 tisíce korun. Na úhradu zvýšených nákladů na zpracování nahodilých těžeb byla dotace stanovena na 35 korun za metr krychlový vytěženého jehličnatého dříví. Vlastníci, kteří chtějí chránit les proti zvěři, pak mohli získat 120 korun za jeden kus oplůtku, 0,50 korun za mechanickou ochranu vrcholu jehličnatých dřevin a 40 korun za jedince ovázaného klestem. Pro ochranu lesa proti hmyzím škůdcům se dotace pohybovala ve výši 300 korun za lapák, 600 korun za bariérový štěrbinový lapač a 400 korun za trojnožku. Mezi úspěšnými žadateli jsou společnosti Lesy Žlutice, Ašské lesy, Městské lesy Kraslice nebo například statek Bor Zeos a Opatství Nový Dvůr.

Veronika Svobodová