Den daňové svobody a daňový balíček

20. 6. 2023 Obec a finance Ekonomika

Na pokrytí letošních veřejných výdajů jsme pracovali a podnikali celých 163 dnů. Teprve od úterý 13. června začínáme vydělávat sami na sebe, toto datum je tím pomyslným mezníkem, který se nazývá Den daňové svobody (DDS).

Motto: „Dívejte se na jednu věc a pouze na jednu věc: jak velké jsou vládní výdaje, protože to je skutečná daň.“

Milton Friedman

„Ve dvou letech koronavirové pandemie zažila Česká republika dva daňově nejméně svobodné roky a bohužel jsme se posunuli do ‚nového normálu‘ velkých vládních výdajů a velkých schodků veřejných rozpočtů. Vláda fiskální situaci zdědila a vina tedy neleží zcela na ní. Lze ji částečně pochválit, že Den daňové svobody se posouvá zpět k začátku roku, což by se mělo potvrdit v dalších letech, pokud Parlament přijme aspoň část úsporného balíčku,“ komentuje letošní termín ředitel Liberálního institutu Martin Pánek.

Pandemie koronaviru opravdu nastavila nový fiskální normál. Průměrný Den daňové svobody v zemích OECD se posunul oproti předpandemické situaci o 8 dní dále, v ČR pak o více než dva týdny. To není akceptovatelné, státní rozpočet pak nemá potřebné zdroje zejména na sociální politiku v době vysoké inflace (k níž expanzivní rozpočty přispěly). Je tedy chvalitebné, že vláda uznala neudržitelnost této fiskální politiky a navrhuje s tím konečně něco začít dělat. Pro Den daňové svobody je relevantní zejména výdajová strana. Pokud vláda sníží výdaje a zároveň dovolí ekonomice růst, mohli bychom příští rok oslavit DDS zhruba o týden dříve.

V mezinárodním kontextu zemí OECD, pokud jde o den daňové svobody, je Česká republika téměř přesně v polovině pole. Česká republika má dlouhodobě Den daňové svobody před průměrem eurozóny (5. 7.), což je výsledek, jenž má relevanci i ve světle neutuchajících úvah o přijímání společné evropské měny. Medián OECD je sice tři dny po našem Dni daňové svobody, avšak průměr je po pandemii o týden napřed (6. 6.). Jako první oslavili Den daňové svobody Irsku (19. 3.), poté ve Švýcarsku (9. 5.) a poté v Izraeli (17. 5.). Již tradičně patří mezi poslední oslavence Francie (30. 7.), Belgie (23. 7.) a Finsko (21. 7.). Z okolních států je DDS později ve všech státech, nejdříve na Slovensku (16. 6.), v Polsku (18. 6.), a nakonec je až v červenci v Německu a Rakousku (6. 7.). Stojí za zmínku, že v Maďarsku je letos DDS ve stejný den jako u nás, a daňovou svobodu tak slaví rovněž 13. června.

Graf 1. Den daňové svobody – porovnání eurozóny a USA
Graf 1. Den daňové svobody – porovnání eurozóny a USA

Liberální institut pro výpočet DDS používá metodiku zaměřenou na výdajovou stranu veřejných financí. Jsou to totiž právě výdaje, které je nutné financovat daňovými příjmy a které, v případě deficitních rozpočtů, determinují i nutnost splácet v budoucnu dluh. Den daňové svobody je dán poměrem veřejných výdajů k hrubému domácímu produktu (HDP). Odpovědná vláda by neměla spoléhat na růst HDP, který může jen omezeně ovlivnit, ale může výrazně usměrňovat výši veřejných výdajů a tím posouvat DDS k počátku roku. Liberální institut v předchozích ročnících Dne daňové svobody, dávno před pandemií a válkou, varoval, že české veřejné finance potřebují reformu a že trvalé schodky způsobí to, že v krizi nebude kde brát. Také upozorňoval, že v situaci nízkých úrokových měr se na dluh žije snadno, ale že tato situace nebude trvat věčně. Poslední roky to potvrdily a je pozitivní, že si toho všímá i vláda, jejíž kroky by však měly být ještě razantnější.

Závěrem, podle názoru Liberálního institutu, platí obecně, že v novém normálu vysokých schodků a vysokých výdajů státních rozpočtů je Den daňové svobody příliš pozdě. Vláda však z velké míry stávající situaci zdědila, a proto je na definitivní vyhodnocení jejích kroků ještě brzy. Post-pandemická situace, válečný konflikt na Ukrajině a vysoká inflace vyžadují rychlejší přechod ke zdravým veřejným financím. Bylo by chybou sestavit rozpočet na rok 2024 s deficitem navrhovaným deficitem ve výši 235 miliard korun.

Graf 2. Výhled inflace (meziročně v %, barevně intervaly spolehlivosti)
Graf 2. Výhled inflace (meziročně v %, barevně intervaly spolehlivosti)

Liberální institut je nestátní, nezávislá, nezisková organizace – think-tank, jehož cílem je rozvíjet a aplikovat ideje a programy založené na principech klasického liberalismu. Aktivity jsou založené na hodnotách svobody jednotlivce, vlády s omezenými pravomocemi, volného trhu a míru.