Do středočeského školství míří téměř 163 milionů korun

9. 5. 2023 Středočeský kraj Školství

Krajské školy a školská zařízení dostanou další peníze na vytvoření podmínek na zavádění inovací do výuky. Tentokrát jde o částku 80,8 milionu korun z rozpočtu kraje. Další peníze, o kterých dnes rada jednala, pocházejí z dotace od MŠMT. Jde o téměř 82 milionů korun pro krajské nebo obecní středočeské školy na pořízení digitálních učebních pomůcek. Cílem je podpořit rozvoj žáků v oblasti informatiky a jejich digitální kompetence.

Středočeský kraj

Peníze z krajského rozpočtu určené na inovace ve výuce jsou určené na zlepšení materiálně technického vybavení škol. „Podporujeme modernizaci odborných učeben, vybudování venkovních učeben, vybavení výukovými modely, měřícími přístroji, softwarem pro odbornou výuku, vybavení pro badatelské učení ve venkovním prostoru, zlepšujeme konektivitu či vybavení specializovaných laboratoří a další projekty. Zavádění inovativních metod do výuky je velmi podstatnou cestou ke zvyšování kvality školství. Od roku 2021 jsme na inovace ve školách a školských zařízeních poskytli včetně dnešní částky už celkem 268,7 milionu korun,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a školství Milan Vácha.

Rada dnes schválila rozdělení bezmála 81 milionů korun mezi 33 škol. Například Střední zdravotnická škola Beroun připravila projekt na pořízení nových multifunkčních ošetřovatelských modelů s příslušenstvím, Střední zemědělská škola Čáslav získá finance na inovativní systém precizního zemědělství, Střední škola designu Lysá nad Labem vybuduje ateliér návrhové tvorby pro studijní obor Oděvní design a Střední odborné učiliště Nové Strašecí pořídí pojízdnou dílnu s vestavěnou výbavou pro opravy v terénu.

Další peníze, o kterých dnes rada jednala, je dotace ve výši 82 milionů korun pro krajské nebo obecní středočeské školy na pořízení digitálních učebních pomůcek. Dotaci poskytlo MŠMT, rada dnes schválila její přijetí. Cílem je podpořit rozvoj žáků v oblasti informatiky a jejich digitální kompetence.

Peníze z Národního plánu obnovy jsou určené například na nákup digitálního vybavení jako jsou 3D tiskárny, 3D pera, zařízení pro rozšířenou nebo virtuální realitu, robotické a programovatelné učební pomůcky nebo softwarové vybavení. Už v roce 2020 školy nakoupily základní digitální vybavení, jako laptopy, tablety a chytré telefony, což jim umožnilo poskytovat během roční uzávěry škol distanční výuku. Nyní dostávají peníze na pokročilé digitální technologie, které jsou nezbytné k provedení reformy učebních osnov, tj. vyučování podle nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

„Pro školy je dotace na digitální učební pomůcky výjimečnou příležitostí k obnově nebo doplnění nákladného vybavení. Digitalizace a nástup nových technologií prostupují celým naším současným životem a školy na to musí reagovat. Věřím, že v co největší míře dotace využijí,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Finanční prostředky se poskytují pouze školám, které nedostaly finance na digitální učební pomůcky v roce 2022, případně poskytnuty byly, ale škola je vrátila v plné výši. Peníze ze státního rozpočtu jsou určené pro školy zřizované Středočeským krajem a obcemi Středočeského kraje.

Michal Kroutil