Nadace ČEZ vyhlašuje grant na výsadbu stromů, o podporu můžou žádat obce, školy, hasiči i skauti

27. 1. 2023 Nadace ČEZ Dotace

Energetici pokračují v podpoře aktivit, které pomáhají ke zlepšení životního prostředí ve městech a obcích. Na začátku února otevře Nadace ČEZ tradiční grantový program Stromy, do kterého se mohou přihlásit nejen obce, ale i školy nebo neziskové organizace od hasičů přes skauty až po ochránce přírody. Na výsadbu alejí nebo zakládání nových sadů mohou získat grant až 150 tisíc korun.

Nadace ČEZ

Nové dřeviny rostou díky grantu Nadace ČEZ od loňska v zahradách sedmi ostravských mateřských i základních škol, ale také v Havířově, Orlové, Jeseníku nebo ve Vikýřovicích na Šumpersku. Přestože v přijatých žádostech stále převažují hlavně projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.

„Stromy nepatří jen do lesa, ale i do měst. Čím dál víc studií navíc dokazuje, že vedle zmírňování klimatických dopadů jsou pro lidi stromy důležité i z pohledu psychického zdraví: snižují stres a napětí, navozují pocity štěstí a uklidňují. Proto nás velmi těší, že můžeme k návratu stromů i do zástavby pomáhat,“ říká Ziková. Díky Nadaci ČEZ už dobrovolníci vysadili přes 113 000 stromů a keřů. Kdo chce stihnout jarní výsadbu, musí podat žádost během letošního února, další kolo grantu proběhne v létě.

Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony každý rok v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun.

Výsadba stromů v Ostravě, ZŠ Komenského, 2022
Výsadba stromů v Ostravě, ZŠ Komenského, 2022

Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ