Svaz měst a obcí nesouhlasí se slučováním obcí

25. 1. 2023 Obec a finance Reforma veřejné správy

Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) již na svém zasedání v listopadu loňského roku odmítlo námět Národní ekonomické rady vlády (NERV) na slučování obcí, který byl součástí návrhů NERV předložených vládě k snížení výdajů a zvýšení příjmů veřejných rozpočtů v ČR.

Svaz měst a obcí České republiky

V první polovině ledna se představitelé SMO ČR setkali se zástupci zájmových asociací v podobě Svazu průmyslu a obchodu, Hospodářské komory, Českomoravské konfederace odborových svazů a s expertní skupiny Národní ekonomické rady vlády za účelem vymezení pozic měst a obcí k problematice lokální ekonomiky a fungování veřejné správy.

Jednání zahájil předseda SMO ČR František Lukl, následně se slova ujal Mojmír Hampl, člen NERV a předseda Národní rozpočtové rady. Úvodní část uzavřel Vladislav Vilímec, senátor a předseda Finanční komise Svazu. Zúčastnění jednání si vzájemně vyjasnili důvody, které je vedou k rozdílným pohledům na slučování obcí.

Diskuze se vedla o municipální struktuře, vlastních zdrojích obecních příjmů a jejich genezi a investičních bariérách. V rámci rozpravy se jednotliví účastníci vyjádřili ze svého pohledu k fungování veřejné správy na lokální úrovni. Dotkli se problematiky stavu veřejných financí, dlouhodobě dobrého hospodaření obcí a měst, ale také se jednalo o problematice a důsledcích slučování obcí, k němuž má Svaz negativní přístup. Zástupci SMO ČR vyjádřili svůj negativní postoj k návrhu NERV na slučování obcí. Prostor byl věnován i právu obcí a měst na vlastní zdroje a jejich ústavní nedotknutelnost.

Zástupci Svazu rovněž uvedli, že obce a města jsou významnými veřejnými zadavateli. Hovořilo se o potřebě podpory investiční politiky municipalit ze strany státu. Na úvodním jednání se zúčastnění shodli na pravidelných setkáních s cílem nalézt pro všechny přijatelné výstupy.

-as-