Zásadní je výsledek, ne papíry – dotace pro přírodu snažší než kdy dříve

15. 12. 2022 AOPK Dotace

Dvě výzvy z Operačního programu Životní prostředí právě vypsala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Zjednodušeným systémem se nyní začíná rozdělovat 800 milionů korun. Ty jsou určeny na široké spektrum činností, které pomohou přírodě. Novinkou pro žadatele je podstatně jednodušší administrativa – takzvané zjednodušené metody vykazování. Žadatelé totiž nebudou muset k proplacení dotace dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

„Po zkušenostech z minulého období jsme se snažili žadatelům co nejvíce vyjít vstříc. Nebudou muset dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem. Je tedy například jedno, zda si na vyhloubení tůně najmete firmu, nebo zda to uděláte sám – klíčové je, abyste skutečně splnil to, co je v žádosti a současně nepřekročil částku danou sazebníkem. Tento systém se nám podařilo domluvit s Evropskou komisí a věřím, že s ním žadatelé budou spokojeni,“ vysvětluje Anna Limrová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Víme, že zejména na menší projekty bylo pro žadatele získání financí z Operačního programu Životní prostředí nepřiměřeně složité. A také víme, že pro přírodu je důležitý reálný dopad, nikoli papíry. Proto jsem rád, že se nám podařilo prosadit zásadní zjednodušení celého procesu a předpokládám, že se počet žádostí podstatně zvýší,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Finance jsou určeny na rozmanité spektrum činností – od obnovy a tvoby tůní a revitalizace potoků a řek po výsadbu zeleně, péči o chráněná území, likvidaci invazních druhů, budování návštěvnické infrastruktury. Výzva je vypsána pro žádosti s celkovými výdaji nepřesahujícími 200 000 €. Minimální výše je 250 000 Kč. Konzultace žadatelům poskytnou regionální pracoviště AOPK ČR.

AOPK ČR vyhlásila výzvy ke dni 15. 12. 2023:

  • 1. výzva pro SC 1.3 → Opatření 1.3.1 Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech – alokace 500 mil. Kč (kromě aktivity 1.3.2.1 Zpracování studií a plánů)
  • 2. výzva pro SC 1.6 → Opatření 1.6.1 Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny – alokace 300 mil. Kč

Veškeré informace na webových stránkách dotace.nature.cz a www.nature.cz.