Ucelené informace o dotacích z fondů EU v novém programovém období 2021–2027 představí semináře v regionech

14. 3. 2022 MMR ČR Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na jaře připravilo novinku v podobě sérií seminářů o nových dotačních zdrojích EU. Cílem seminářů je poskytnout ucelený obraz o dostupných unijních prostředcích v právě se rozbíhajícím novém programovém období. Konat se budou v každém krajském městě od března do května 2022.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

„Uváděná série představuje pomyslnou základní mapu k orientaci v dotačních programech aktuálně rozbíhajícího se programového období a je zároveň skvělou vstupenkou do tohoto světa. Novinku zařazujeme zároveň ve vhodném čase před vyhlášením prvních výzev plánovaných na květen,“ říká Daniela Grabmüllerová, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů.

Semináře připravují regionální kanceláře Eurocenter v prezenční formě. Návštěvníci se seznámí s politikou soudržnosti EU a novými operačními programy pro ČR, ale také s Národním plánem obnovy, který poskytuje dodatečné zdroje, které členské státy mohou čerpat jako pomoc po pandemii nemoci COVID-19.

Účast na seminářích pořádaných regionálními Eurocentry je zdarma. Počet účastníků je omezen, proto je třeba se včas registrovat. Předpokládaná doba trvání semináře je od 9.00 do 14.30. Další informace včetně možnosti registrace na jednotlivé semináře jsou dostupné níže nebo na webu dotaceEU.cz.

Termíny a místa konání seminářů Dotace EU a programové období 2021–2027
Město Termín Kontaktní osoba
Karlovy Vary 28. 3. 2022 Markéta Novotná, marketa.novotna@mmr.cz, mob. 704 951 029
Ústí nad Labem 29. 3. 2022 Ing. Petr Lúčka, petr.lucka@mmr.cz, mob. 705 695 281
Liberec 30. 3. 2022 Mgr. Bc. Alena Beršíková, alena.bersikova@mmr.cz, mob. 731 628 252
Hradec Králové 31. 3. 2022 Ing. Aneta Faina, aneta.faina@mmr.cz, tel. 731 643 693
Pardubice 1. 4. 2022 PhDr. Radka Kozlová, radka.kozlova@mmr.cz, mob. 739 682 806
Ostrava 5. 4. 2022 Mgr. Ing. Magdalena Štefečková, magdalena.stefeckova@mmr.cz, tel. 739 385 180
Jihlava 7. 4. 2022 Mgr. Lenka Marečková, lenka.mareckova@mmr.cz, mob. 731 432 542
České Budějovice 11. 4. 2022 Ing. Lenka Krejčová, Lenka.Krejcova@mmr.cz, tel. 731 681 631
Plzeň 12. 4. 2022 Mgr. Taťána Jandová, Tatana.Jandova@mmr.cz, tel. 703 840 710
Praha 13. 4. 2022 Mgr. Annemarie Volinová, annemarie.volinova@mmr.cz, tel. 730 163 079
Zlín 21. 4. 2022 Ing. Bc. Aleš Hanus, ales.hanus@mmr.cz, mob. 705 695 282
Brno 3. 5. 2022 Mgr. Ivana Draholová, Ivana.Draholova@mmr.cz, 704 852 006
Olomouc 5. 5. 2022 PhDr. Radka Kozlová, radka.kozlova@mmr.cz, mob. 739 682 806

Vilém Frček