Dohoda samosprávy s investorem urychlí výstavbu i občanské vybavenosti. Vedou k ní i zásady pro výstavbu

19. 11. 2020 Frank Bold Advokáti Územní plánování

Rozvoj obcí je často oblast, která vyvolává celou řadu konfliktů mezi samosprávou a investorem i mezi samosprávou a veřejností. K součinnosti s developerem, který přichází do měst či vesnic s novým plánem výstavby, často obce přistupují s podezíravostí. Jejich vzájemný vztah však lze připravit už dopředu prostřednictvím zásad pro výstavbu tak, aby v obci vznikaly kvalitní místa pro život a současně na to příchozí i stávající obyvatelé nedoplatili.

Frank Bold Advokáti

Dokument, v němž obec klade podmínky pro případnou výstavbu developerů a současně se sama zavazuje k dodržení termínů, připravuje v současné době například Jihlava, která se tak může stát prvním statutárním městem využívající zásady. „Během přípravy jsme se snažili je odpolitizovat a konzultovat je se všemi odborníky proto, aby sloužily transparentnosti a vnášely srozumitelnost do vzájemného jednání nezávisle na politice. Jen tak je možné zajistit jasnou a dlouhotrvající dohodu,“ uvedl náměstek jihlavské primátorky Vít Zeman. Souběžně na zásadách pro výstavbu pracují také v Praze či v Brně.

Zkušenosti s transparentní a včasnou dohodou s investory přitom obce sbírají už delší dobu. Častěji se objevuje uzavírání takzvaných developerských smluv, které jsou dobrovolné, a kde si obě strany předem mohou vyjasnit některé sporné body výstavby. Zásady pro výstavbu tuto dohodu posouvají na vyšší úroveň a pomáhají obnovit důvěru ve vztahu developer–obec, ale také usnadní prezentaci konkrétního záměru veřejnosti. Vyjasní totiž kde a jaká může výstavba probíhat a zajistí, aby developer převzal částečnou zodpovědnost za dostatečnou občanskou vybavenost u nových projektů.

Už několik let smluvně ošetřuje spolupráci s investory například Praha 7. „S těmi, kdo staví v Praze 7, uzavíráme už několik let smlouvy o finanční spoluúčasti na rozvoji městské části. Částka 500 Kč na m2 nově vystavěných bytů a dalších ploch je transparentně zajištěna smlouvou zveřejněnou v rejstříku smluv a je využita především na zajištění nových míst ve školách a školkách, zlepšení veřejných prostranství a ploch pro rekreaci,“ popisuje místostarostka městské části Praha 7 a urbanistka Lenka Burgerová.

Podle ní se jedná právě o dokument, v němž se obě strany – tedy samospráva i investoři – zavazují, že se kvůli nové výstavbě nezhorší služby poskytované městskou částí pro stávající obyvatele. „Investoři vesměs nemají s takto transparentní podporou kvality území, kde staví, problém,“ dodává.

Aktuální situaci podle architekta Staška Žeravy už nelze řešit pravidly či nástroji současného územního plánování. „Při rozvoji měst nejde jen o rychlost povolení, ale především o kvalitu vystavěného prostředí, o nastavení obecně platných kvalitativních parametrů. Ty totiž existující nástroje územního plánování stanovují nedostatečně nebo vůbec. Územní plány se pokouší sloučit neslučitelné – koncepci a podklad pro rozhodování. Důsledkem je to, že jejich podrobnost a nepřehlednost je pro první účel nesmyslně přeexponovaná, a pro druhý zoufale nedostatečná,“ komentoval.

Podle architekta jsou zásady po výstavbu vhodným způsobem, jak zajistit obci rozvoj i dostatek občanské vybavenosti pro nové i stávající obyvatele. „V současném nastavení rozpočtového určení daní není v silách měst připravovat podmínky pro výstavbu, vymezovat ve svém katastru nová zastavitelná území, budovat z městského rozpočtu dopravní, technickou a občanskou infrastrukturu a poskytovat ji zdarma příchozím privátním developerům. Pravidla pro spolupráci s developery tak reflektují zákonitosti provázání využívání území s ekonomickými aspekty, které se do našeho post-socialistického územního plánování až dosud nepromítly,“ upozornil.

Využití zásad pro výstavbu usnadní samosprávám přípravu projektů, která v současnosti může trvat i několik let. „Už při vstupu do území totiž bude potenciálním investorům zřejmé, o čem je reálné v obci jednat a k čemu se na oplátku zavážou. Stejně se k dodržování smluvených termínů zaváže i obec,“ vysvětlil advokát Jiří Nezhyba z kanceláře Frank Bold Advokáti, která aktuálně pracuje na zásadách pro Jihlavu

Se situací souvisí i příprava návrhu nového stavebního zákona, na níž nyní pracuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Ten má obsahovat také podrobnější úpravu plánovacích smluv. „Plánovací smlouvy vnímáme jako velmi potřebné pro další rozvoj nejen větších měst, kde je tlak na změny v území mnohem větší. Uvedené zásady lze vnímat jako první krok v této snaze, tedy ve snaze zrychlit a ztransparentnit povolovací procesy,“ uvedl ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Roman Vodný.

Pavla Hloušková