K revoluci ve stavebním právu: digitalizace je základ, peníze určené na stěhování úředníků jsou potřeba jinde

3. 4. 2020 Zelený kruh Reforma veřejné správy

Zelený kruh vyzval v otevřeném dopise vládu k urychlené digitalizaci všech procesů v územním plánování a povolování staveb. Ministerstva by naopak měla přestat ztrácet čas přepisováním špatně připraveného návrhu stavebního zákona. V současné komplikované situaci nelze utrácet miliardy za přeskupování úředníků a paralyzovat rozhodování o stavbách radikální reorganizací. Rychlá digitalizace naopak zajistí, aby po úřadech obíhaly dokumenty a ne lidé.

Zelený kruh

Digitalizace zrychlí rozhodování a lze ji financovat z prostředků Evropské unie.

V dopise zaslaném všem ministryním a ministrům Zelený kruh upozorňuje, že komplikované přepisování návrhu nového stavebního zákona ve světle událostí posledních týdnů ztrácí jakýkoliv smysl. Návrh kompletní změny stavebního práva by si totiž podle analýzy Ministerstva vnitra vyžádal počáteční náklady v minimální výši 2,2 miliardy, maximální varianta počítá s 30 mld. Kč.

Především však analýza upozorňuje na přerušení či zpomalení rozhodování a následný propad ve stavební produkci, který bude logicky radikální změny v organizaci veřejné správy provázet.

„Ministerstvo vnitra odhaduje, že vyjmutím stavebních úřadů ze spojeného modelu by došlo k celkové paralyzaci systému na 12–18 měsíců. Velmi reálně tak hrozí propad v produkci, který v případě potvrzení pesimistického scénáře může dosahovat výše −204 miliard Kč (3,5 % HDP v ČR roku 2018).“[1]

„Je zřejmé, že náklady na chystané přeskupování státních úředníků a očekávanou paralýzu stavebnictví si naše země teď nemůže dovolit. Nejde však jen o ekonomické ztráty. Vyzývat tisíce pracovníků veřejné správy v nejisté době ke změně pracovního místa je přinejmenším neetické,“ uvedl Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu

„Vyhlášený stav nouze ukazuje, že pro zvládání obtížných situací je klíčová úroveň e-governmentu. Je proto urgentní, aby v případě stavebních řízení přestali obíhat lidé a začaly kolovat elektronické dokumenty. Elektronická forma řízení včetně průběžné evidence, kdo měl podání jak dlouho na stole, přirozeně tempo vyřizování urychlí. Digitalizace se proto musí stát novou vládní prioritou,“ komentovala situaci Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

„Podle výpočtů MV ČR by náklady na připojení stávajících systémů k Portálu stavebníka byly 300–800 mil. Kč. Tento projekt bude v následujících letech financován skrze fondy EU (OPPIK, IROP). Samotný Portál stavebníka je řešen odděleně v rámci projektu Digitalizace stavebního řízení. Souvisí s ním ještě další náklady v řádu miliard Kč, které spadají pod rozvoj konektivity a centrálního datového úložiště.“[1]

Digitalizace stavebního řízení lze podle odborníků realizovat bez radikálních změn zákonů[2]. Ministerstvo pro místní rozvoj by práce v této oblasti proto mělo maximálně urychlit.

Poznámky

  1. Citace ze studie Ministerstva vnitra Dopadová studie: rekodifikace stavebního práva institucionální změny
  2. Šéf ICT Unie: Digitální stavební řízení se dá rozjet za rok. Rozhovor se Zdeňkem Zajíčkem z 8. ledna 2019