Komunitní dům pro seniory – Příklady

Komunitní dům pro seniory 2.

24. 3. 2020 OF 1/2020 Sociální problematika

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpory bydlení vyhlašuje pravidelně dotační titul Komunitní dům seniorů. Tento dotační titul reaguje na nové demografické i sociální aspekty a podporuje formu bydlení, která byla donedávna vnímána především jako forma bydlení mladých lidí – jedná se o komunitní bydlení.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Začátkem minulého roku bylo v provozu již přes třicet komunitních domů seniorů postavených s pomocí uvedeného dotačního titulu. MMR prostřednictvím Ústavu územního rozvoje – Brno vydalo publikaci, která představuje vybrané příklady již realizovaných domů, shrnuje dosavadní zkušenosti, hodnotí přínosy a zabývá se také úskalími, se kterými se investoři při výstavbě a provozu komunitních domů seniorů potýkají. Cílem je rozšířit povědomí o méně známých formách bydlení seniorů a poskytnout inspiraci potenciálním žadatelům o tuto dotaci na výstavbu.

Plné znění publikace včetně všech projektů

KODUS Broumov

KODUS Broumov
KODUS Broumov

Komunitní dům seniorů v Broumově (Královéhradecký kraj) investovalo město Broumov v období srpen 2016 až září 2017. Celkové náklady stavby dosáhly částky 16 309 tis. Kč, dotace MMR byla ve výši 6000 tis. Kč. Objekt vznikl stavební úpravou z původně bytového domu, který však již byl nezpůsobilý k bydlení. K vytápění slouží zemní plyn a je zde 10 bytů 1+kk (32,8–44,4 m2). Objekt je určen pro 10 osob a podíl využití zastavěných ploch je v poměru 71,38 % byty, 10,25 % komunitní místnosti a 18,37 % ostatní plochy. Kritéria pro přijetí vycházejí z podmínek dotace, výběr probíhá ve spolupráci s pečovatelskou službou. Obyvatelé organizují společenské aktivity. Město považuje za důležité dostupnost terénních sociálních služeb a při projekci nepodcenit venkovní zázemí.

KODUS Dřevnovice

KODUS Dřevnovice
KODUS Dřevnovice

Komunitní dům seniorů v obci Dřevnovice (Olomoucký kraj) jako investor a vlastník vybudovala obec v letech 2016–2017. Celkové náklady projektu 11 032 tis. Kč, dotace činila 7800 tis. Kč. Objekt vznikl stavební úpravou nebytových prostor – původně šlo o bytový dům s přístavbou hospodářských budov. K vytápění se využívá zemní plyn a v objektu je celkem 12 bytů 1+kk (28,9–29 m2) pro 24 obyvatel. Podíl využití zastavěných ploch je v poměru 47,31 % byty, 24,85 % komunitní místnosti a 27,84 % tvoří ostatní plochy. Žadatelé splňují kritéria pro přijetí dle podmínek, je veden pořadník. Nyní je v domě 12 jednočlenných domácností. Obyvatelé se scházejí, starají se o zahradu, jsou spokojeni. Podmínka bezbariérovosti se obci zdála přísná, ale praxe potvrdila její oprávněnost.

KODUS Nepomuk-Dvorec

KODUS Nepomuk-Dvorec
KODUS Nepomuk-Dvorec

Komunitní dům seniorů v Nepomuku-Dvorci (Plzeňský kraj) byl realizován městem Nepomuk. Výstavba byla zahájena v září 2016 s dokončením v srpnu 2017. Na stavbu s náklady 20 827 tis. Kč poskytlo MMR dotaci v rozsahu 10 200 tis. Kč. Objekt vznikl stavební úpravou z původního hotelu. K vytápění se využívá tepelné čerpadlo. Komunitní dům má celkem 17 bytů, pro 25 osob. Podíl využití zastavěných ploch je v poměru 59,09 % byty, 6,43 % komunitní místnosti a 34,47 % ostatní plochy. Kritéria pro přijetí vycházejí z podmínek dotace, je zaveden pořadník. Obyvatelé využívají terasu, spřátelili se, hrají karty, ping-pong, sednou si na kávu. Pro město bylo nejvíce obtížné dodržet harmonogram výstavby, doporučuje rozšířit cílovou skupinu o zdravotně postižené (bez ohledu na věk).

KODUS Razová

KODUS Razová
KODUS Razová

Komunitní dům seniorů v obci Razová (Moravskoslezský kraj) jako investor a vlastník vybudovala a do provozu v březnu 2018 uvedla obec. Stavba byla zahájen v červnu 2017 a celkové náklady projektu 12 984 tis. Kč pokrývala dotace v rozsahu 6600 tis. Kč. Objekt vznikl stavební úpravou nebytových prostor po bývalé mateřské školce. Vzniklo 11 bytů (30,1–43,9 m2) pro plánovaných 13 obyvatel. Podíl využití zastavěných ploch je v poměru 66,94 % byty, 7,21 % komunitní místnosti, 25,85 % ostatní plochy. Kritéria pro přijetí žadatelů vycházejí z podmínek dotačního titulu, obyvatelé spolupracují se školou, mají k dispozici park, společenskou místnost a knihovnu. Pro vlastníka byla nejobtížnější administrace projektu, uvítal by zjednodušení podmínek. Doporučuje větší zapojení žadatelů.

Seriál Komunitní dům pro seniory
  1. Komunitní dům pro seniory – Příklady, 24. 3. 2020 (právě čtete)
  2. Komunitní dům pro seniory – Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj, 9. 4. 2020