K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Komunitní dům pro seniory – Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj

(Komunitní dům pro seniory – Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj 1.)

Datum: 9. 4. 2020, zdroj: OF 1/2020, rubrika: Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpory bydlení vyhlašuje pravidelně dotační titul Komunitní dům seniorů. Tento dotační titul reaguje na nové demografické i sociální aspekty a podporuje formu bydlení, která byla donedávna vnímána především jako forma bydlení mladých lidí – jedná se o komunitní bydlení.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Začátkem minulého roku bylo v provozu již přes třicet komunitních domů seniorů postavených s pomocí uvedeného dotačního titulu. MMR prostřednictvím Ústavu územního rozvoje – Brno vydalo publikaci, která představuje vybrané příklady již realizovaných domů, shrnuje dosavadní zkušenosti, hodnotí přínosy a zabývá se také úskalími, se kterými se investoři při výstavbě a provozu komunitních domů seniorů potýkají. Cílem je rozšířit povědomí o méně známých formách bydlení seniorů a poskytnout inspiraci potenciálním žadatelům o tuto dotaci na výstavbu.

Podpora bydlení seniorů

Evropa stárne – je to aktuální demografický trend. Přibývá starších lidí, protože se dožívají delšího věku, a to ve zdraví. Současně zmizela tradiční vícegenerační rodina a moderní rodiny jsou také v ohrožení. Velkým tématem je osamělost a její negativní dopad na zdraví jednotlivců, a to všech věkových kategorií. U seniorů, kteří statisticky žijí nejčastěji osaměle, je toto ohrožení největší.

Spoléhat se na podporu a péči rodinných příslušníků je v dnešní globální době a věku velké pracovní migrace dosti riskantní. Na druhou stranu je hodně lidí v seniorském věku zdravých a čilých. Navíc mají čas a sílu na přátelskou či sousedskou výpomoc. V této souvislosti lze hovořit o pečující komunitě nebo obecněji místu života.

Komunitní domy pro seniory jsou jistě prvkem, který do takového společenství patří. Dotační titul Komunitní dům seniorů byl spuštěn v roce 2015. Hlavním cílem výstavby komunitních domů seniorů (KODUS) je zajistit cenově dostupné nájemní bydlení pro seniory a současně zachovat a prodloužit jejich nezávislost a soběstačnost a umožnit komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Dispoziční řešení podpořených projektů musí být zaměřeno na usnadnění vzájemného setkávání obyvatel formou využití tzv. sdílených prostor. Podstatná je i blízkost, nejlépe pěší dostupnost, občanského vybavení.

Příjemcem dotace může být obec nebo jiná právnická osoba (podnikatel nebo nezisková organizace).

Základní podmínky pro získání dotace jsou zejména:

  • KODUS jsou určeny pro osoby ve věku 60 let a více.
  • Průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nesmí být v případě jednočlenné domácnosti vyšší než 1 násobek průměrné měsíční mzdy, v případě dvoučlenné domácnosti pak 1,2 násobek průměrné mzdy.
  • Nájemní smlouva se uzavírá na dobu dvou let s ujednáním o obnovování nájmu.
  • MMR stanovuje maximální výši nájemného.
  • Podlahová plocha bytu nesmí překročit 45 m2.
  • KODUS nesmí mít méně než 10 bytů, ne více než 25 bytů.

Dále musí být zajištěn bezbariérový přístup, v obci musí být poskytovány terénní služby sociální péče a budova musí splňovat třídu energetické náročnosti B.

Do konce roku 2018 bylo s podporou dotačního titulu Komunitní dům seniorů dokončeno celkem 33 projektů, ve kterých vzniklo 518 nových bytů.

Doporučení pro realizátory

KODUS je typem sociálního bydlení pro seniory, kteří jsou zcela nezávislí a soběstační, někdy i pracující, a kteří se v případě snížení soběstačnosti chovají jako v domácím prostředí – využívají podpory rodiny, přátel, sousedů a současně také služeb, které jsou v rámci obce dostupné.

Z pohledu realizátorů mezi největší kvality komunitního domu pro seniory patří tyto vlastnosti: upravitelné – bezbariérové sociální bydlení, poloha v klidné části obce, a přesto často v centru nebo s dobrou dopravní dostupností, podpora sociálních kontaktů seniorů vedoucí k vyšší soudržnosti, vzájemné pomoci a kooperaci. Realizace KODUS také pomáhá zlepšit stavební fond v obcích a regenerovat brownfieldy, protože většina KODUS vznikla rekonstrukcí zchátralých a nevyužívaných objektů.

Doporučení k přípravě projektu vycházejí z poznatků dotazníkového šetření. Především – nelze projekt realizovat s cílem zisku, hlavním cílem by měla být pomoc seniorům. Důkladně je předem nutné prostudovat metodiku, nastavit kvalitní koordinaci celého projektu a určit kontaktní osobu, která vystupuje za projekt. Hlavně se nezaleknout administrativy v počátcích přípravy projektu, protože konečný výsledek stojí za to. Pro lokalizaci domu je třeba přihlížet na dostupnost služeb, kvalitně připravit projektovou dokumentaci, neopomenout detaily a vybrat osobu pro stavební dozor. Detailně naplánovat financování a nastavení provozních podmínek. Zbývá vybrat zhotovitele stavby a mít na paměti, že se jedná o projekt sociálního bydlení, nikoliv o sociální službu.

Doporučení k provozu domu je celá řada, trvale jde o charakter soužití, a proto je nutné klást důraz na výběr nájemníků, mít hodně trpělivosti při komunikaci s některými nájemníky, je třeba jim vše podrobně vysvětlit a překonat jejich strach ze změny. Zvážit možnost zřízení funkce domovníka nebo správce a podpořit komunitní aktivity z iniciativy obyvatel, aby se lidé v KODUS necítili osaměle.

Nájemníci si často rádi aktivity organizují sami, potřebují jen podporu a zájem.

Celkové shrnutí

Ve většině dosud realizovaných KODUS se daří alespoň částečně naplňovat charakter komunitního soužití. Většina investorů hodnotí dotační titul kladně a vnímá jeho pozitivní přínos. Všechny dosud realizované KODUS leží v centru obce či města, v jeho blízkosti nebo se nachází zastávky hromadné dopravy a jsou dostupné základní služby.

Většina KODUS nabízí využití venkovních prostor (terasy, altány, pergoly, zahrady, parky). Tyto prostory velmi pomáhají rozvoji komunitního soužití. KODUS lze vybudovat v malých obcích do 500 obyvatel i ve větších městech.

Dotaci na vybudování KODUS mohou získat obce, podnikatelské subjekty i neziskové organizace.

Dotační titul Komunitní dům seniorů je účelný a smysluplný a přispívá k prodloužení soběstačnosti a nezávislosti seniorů. Nabízí důstojný a podpůrný typ sociálního bydlení pro stárnutí v místě.

Seriál Komunitní dům pro seniory – Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj

  1. Komunitní dům pro seniory – Příklady, 24. 3. 2020
  2. Komunitní dům pro seniory – Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj, 9. 4. 2020 (právě čtete)