Nová opatření v programu RE:START

Informace MMR 4/2019 6.

3. 10. 2019 OF 4/2019 Dotace

Ministryně pro místní rozvoj představila na vládě 16 nových opatření v rámci Souhrnného akčního plánu restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Tato opatření pomohou strukturálně postiženým regionům vytvořit další rozvojové možnosti v oblastech podpory výzkumu a vývoje, vzdělávání, podnikání, bytové politiky, ale třeba i dopravního napojení strategického významu.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Tyto regiony dlouhodobě bojují s vylidňováním a zajištění vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří v těchto regionech vystudují, najdou si práci a založí rodinu, podpora je proto velmi žádoucí. Ve všech třech regionech je také nutno podpořit kvalitní bydlení a infrastrukturu. V žádném případě ale nejde o to vytvářet věci jen na papíře, důležitá je realizace. Proto byla některá opatření z předchozích akčních plánů revidována a dalších 23 je již splněno. Dále se program soustředí na hospodářskou proměnu a například též na diskuzi o energetickém mixu.

Podařilo se zajistit přesun 6 miliard korun z nevyužitých prostředků fondů Evropské unie ve prospěch těchto regionů. Tyto peníze půjdou například na snížení emisí v dopravě či na modernizace základních škol. Schválených 16 nových opatření pokrývá všech 7 tematických pilířů Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Seriál Informace MMR 4/2019
  1. Program Výstavba, 25. 9. 2019
  2. Problémy obcí na Příbramsku, 26. 9. 2019
  3. Podpora architektonických přístupů, 27. 9. 2019
  4. Územní plány a Nový stavební zákon, 1. 10. 2019
  5. Zasedání Rady pro evropské fondy, 2. 10. 2019
  6. Nová opatření v programu RE:START, 3. 10. 2019 (právě čtete)
  7. Česká republika a udržitelný rozvoj, 8. 10. 2019