K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Zeptali jsme se JUDr. Jaroslava Strouhala, náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií

Datum: 21. 6. 2019, zdroj: VSOL 3/2019, rubrika: Veřejná správa online
Jaroslav Strouhal
Jaroslav Strouhal
Jaké jsou před MV hlavní úkoly v oblasti digitalizace veřejné správy v následujících měsících?
Těch úkolů je celá řada. Musíme například dále pokračovat v naší práci na základě usnesení vlády a zákonu č. 365. To je role hlavního architekta, který kontroluje ICT architekturu jednotlivých projektů předkládaných ze strany ostatních úřadů. A podotýkám, že jen za rok 2018 odbor hlavního architekta přijal ke schvalování celkem 106 žádostí v celkové hodnotě 14,8 miliardy Kč, za první dva měsíce letošního roku přijal celkem 13 žádostí v hodnotě 1,9 miliardy Kč. Hodnocením a posuzováním projektových žádostí byly odhaleny nedostatky vyžadující součinnost žadatele v 83 případech, což představuje téměř 70 % ze všech přijatých žádostí. Významné nedostatky byly odhaleny v 11 případech, přičemž součet odhadů finančních ocenění, které odbor hlavního architekta svojí činností ušetřil poukázáním na tyto nedostatky a spoluprací na jejich odstranění, dosáhl odhadované úspory ve výši 980 milionů Kč.
Dále budujeme tzv. eGovernment Cloud, tedy cloudová řešení pro veřejnou správu, a spouštíme také Centrální místo služeb II, jehož součástí je modul eGon Service Bus, který umožňuje propojování informačních systémů a sdílení dat mezi nimi.
MV je jasným lídrem v oblasti digitalizace – jak funguje spolupráce s ostatními rezorty?
Spolupráce funguje a těch příkladů je celá řada. Třeba rozcestník Portálu veřejné správy pro občany. Je tam, jak víte, přes šedesát dostupných služeb. Dá se připojit na portál správy sociálního zabezpečení, obsluhovat agendu katastru nemovitostí, ale i agendu ministerstva dopravy, jako je bodové hodnocení řidičů, případně živnostenský rejstřík s registrem živnostenského podnikání. MV také aktivně, případně prostřednictvím Rady vlády pro informační společnost, oslovuje ostatní správce agend, aby se připojovaly k Portálu občana. Teď je na ostatních, ať už ministerstvech či municipalitách, aby své agendové informační systémy a agendy, které obsluhují, umožnily občanům obsluhovat elektronicky prostřednictvím Portálu občana.
Dalším zřetelným důkazem spolupráce s ostatními rezorty jsou centrální nákupy…
V současnosti má MV uzavřeny rámcové dohody pro realizaci centrálních nákupů státu ICT v celkovém maximálním objemu cca 15 mld. Kč. Tyto dohody jsou na nákup softwarových produktů se společnostmi Microsoft, VMware, IBM a Cisco Systems v celkovém objemu plnění přes 12 mld. Kč s DPH a zavádí dynamický nákupní systém pro ICT komodity v celkovém objemu plnění za 3 mld. Kč s DPH. Na základě uvedených rámcových dohod bylo za období 2018–2019 vysoutěženo celkem 297 dílčích veřejných zakázek, při kterých bylo dosaženo celkové úspory ve výši 1,832 mld. Kč s DPH, což představuje průměrnou slevu ve výši 48,4 % oproti ceníkovým cenám. Více než 97 % těchto dílčích veřejných zakázek zajišťovalo právě MV.
Vyřeší nový zákon o právu na digitální služby všechny dosavadní nedostatky v legislativě?
Chystaný zákon určitě může přispět k vyřešení některých nedostatků. Pokud bude schválen, ukládá povinnost všem subjektům, na které tato právní úprava dopadne, poskytovat služby elektronicky, spravovat jednotný datový fond a zaručit, aby informační systémy v rámci veřejné správy spolu sdílely informace a nedocházelo k opětovným žádostem na poskytování údajů občanů, které o nich stát již má. Chtěl bych ale zdůraznit, že ten zákon je spíš taková střechová norma, musí se změnit dalších přibližně 150 agendových zákonů, které upravují obsluhu nějakých agend.
Naplnila letošní konference ISSS, kde byla role MV ČR skutečně nepřehlédnutelná, vaše očekávání?
Jsme rádi, že jsme na konferenci mohli představit vyhodnocení účinnosti zásadní změny zákonů, které upravují celý český eGovernment, například novelu zákona o občanských průkazech, která zavedla plošně vydávání elektronické občanky s čipem od 1. července 2018. Nebo novou normu o elektronické identitě a identifikaci, která upravuje, jak mohou občané na dálku elektronicky prokázat svoji identitu a učinit právní úkon. Posledním zákonem, který jsme v Hradci popsali, byl ten o službách vytvářejících důvěru, kterým se naplnily povinnosti vyplývající z nařízení eIDAS.
TOPlist
TOPlist