Internetová Encyklopedie Prahy 2 – zajímavé údaje o kulturně historickém dědictví

5. 4. 2019 VSOL 1/2019 Veřejná správa online

Městská část Praha 2 je bohatá na historii a kulturu. Stejně jako jiné obce si toto dědictví hrdě připomíná a různými způsoby provádí propagaci a osvětu. Vedle publikací, výstav, přednášek a různých akcí, které se setkávají s velkým ohlasem, je novou formou i webová aplikace Encyklopedie Prahy 2 s podtitulem kulturně historické dědictví.

Praha 2

Encyklopedie Prahy 2, encyklopedie.praha2.cz, nabízí uživatelům informace určené všem zájemcům o kulturu a historii, kteří Prahu 2 navštíví. Ale také jejím obyvatelům, kteří jsou vděčnými „turisty“ poznávajícími hlouběji místa, kde žijí a kudy často procházejí. Právě jejich zájmem byl v roce 2018 vznik tematické encyklopedie inspirován.

Encyklopedie je vytvořena v českém jazyce. Za necelý rok existence do ní bylo zpracováno více než 800 encyklopedických hesel a její obsah je stále doplňován. Obsahuje informace o zajímavých „Místech“ na území městské části (ulice a jejich historie, slavné stavby, pamětní místa, sochy a plastiky), dále informace o jejích „Osobnostech“ (historických, pamětnících, čestných občanech) i o „Událostech“. Nabízí i „Aktuality“ a v sekci „Jiné“ lze nalézt informace o autorech encyklopedie nebo odkazy na tematické publikace obsahující detailní informace (včetně elektronických publikací Prahy 2).

Jednotlivá hesla obsahují vazby na související informace (jiná hesla), odkazy na zdroje informací a doporučené externí weby, obrazové přílohy i tematickou klasifikaci pomocí štítků za účelem pohodlného vyhledávání souvisejících informací. Tematicky i polohově blízké objekty nabízí aplikace rovněž automaticky. Lokalizované informace jsou uživatelům nabízeny také v prostředí mapy (využití Google maps API), což umožňuje dobrou orientaci v terénu a přehlednou nabídku informací v zájmovém území. Památkově chráněné objekty jsou navázány na katalog kulturních nemovitých památek Prahy 2. Aplikace encyklopedie je postavena na bázi CMS Drupal 7. Je uplatněn responzivní design a encyklopedii lze pohodlně prohlížet na počítači i tabletu či chytrém telefonu, tedy i v terénu. Při tvorbě obsahu encyklopedie byla dosud realizována spolupráce i s jinými systémy spravujícími související informace, např. server Post Bellum: Paměť národa, WebGIS Praha 2 (mapa historického dědictví, katalog kulturních nemovitých památek).

Encyklopedie Prahy 2

Na tvorbě obsahu encyklopedie spolupracuje Praha 2 s renomovanými odborníky a nakladatelstvími zaměřenými na příslušnou tematiku. V plánu je další rozvoj encyklopedie po stránce obsahové (další tematické kategorie o organizacích a spolcích, zaniklých místech a objektech, obrazová dokumentace míst v proměnách času, využití historických map aj.) ale i po stránce uživatelských funkcí, včetně mapových nebo vazeb na další systémy. Přestože webů s nabídkou informací o turisticky atraktivních památkách je nejen v Praze více, včetně Wikipedie, tvůrci vsadili na komplexnost, hloubku a uživatelskou přívětivost encyklopedie zaměřené na menší území městské části. Pokud bude Praha 2 inspirovat i své sousedy nebo jiné obce, mohou případným propojením vzniknout opravdu zajímavé zdroje informací zajímavých pro všechny generace.

Ing. Jaroslav Šolc, místostarosta MČ Praha 2 pro kulturu a sport