K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Výstavba sítí pro vysokorychlostní internet z pohledu obce

Datum: 12. 4. 2019, zdroj: VSOL 1/2019, rubrika: Veřejná správa online

Výstavba telekomunikačních infrastruktury především ve venkovních oblastech je jednou ze stěžejních priorit Kraje Vysočina již od jeho vzniku v roce 2001. V průběhu času se ukázalo, že šlo o strategicky správné rozhodnutí zejména vzhledem k tomu, že vysokorychlostní internet se ve městech i na venkově stal jedním ze základních prvků občanské vybavenosti, kterou lidé požadují.

V současné době je pro realizaci přístupu k vysokorychlostnímu internetu považováno využití infrastruktury na bázi optických kabelů jako nejoptimálnější řešení. To se netýká pouze optických kabelů, tzv. páteřních, které propojují jednotlivé obce, ale s ohledem na požadavky vysokorychlostního internetu i kabelů zakončených v jednotlivých domácnostech.

Jak na to a čeho se případně vyvarovat?

Výstavba telekomunikační infrastrukrury
Výstavba telekomunikační infrastrukrury

Pro výstavbu uvedené infrastruktury je role obce nezastupitelná. Obec zde vystupuje přinejmenším jako účastník stavebního řízení, ale také jako vlastník pozemků v katastru obce a v případě odvážnějších obcí i případně jako vlastník samotné infrastruktury (chrániček a optických kabelů). Na základě zkušeností Kraje Vysočina a desítek obcí, které na území Vysočiny realizovaly různé projekty řešící vysokorychlostní internet v obcích, se ukazuje, že ideálním a nejprověřenějším způsobem výstavby takové infrastruktury je spolupráce krajské samosprávy, obce a soukromého sektoru.

Možných modelů výstavby vysokorychlostních sítí v obcích a městech je mnoho. Jedním z nich je výstavba pasivní infrastruktury (chráničky, optické kabely), které jsou budovány a financovány v lokalitách s tržním selháním, a které následně zůstávají ve vlastnictví samosprávy. Tento model mimochodem propaguje prostřednictvím svého doporučení i Evropská komise (Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí, 2013/C 25/01). Samozřejmě není v možnostech obcí podobné sítě provozovat, proto se v takovém případě nabízí model spolupráce se soukromým sektorem, například formou pronájmu obecní sítě soukromému poskytovateli internetu.

Výstavba telekomunikační infrastrukrury
Výstavba telekomunikační infrastrukrury

V současné době probíhá v mnoha obcích stavební činnost související s výkopovými pracemi. Jde například typicky o tzv. kabelizaci rozvodů elektrické energie. Z našich dlouholetých zkušeností se ukazuje, že je nanejvýš vhodné a do budoucna většinou prospěšné pokusit se z pozice obecního úřadu zkoordinovat činnost vlastníků energetických sítí s pokládkou alespoň chrániček pro možnou budoucí výstavbu obecní nebo městské sítě vysokorychlostního internetu. Nejpoužívanějšími typy rozvodů pro optické kabely jsou platové chráničky (HDPE 40) v kombinaci tzv. mikrotrubičkovým systémem zakončeným v jednotlivých domácnostech.

V takových případech nemusí nutně jít pouze o investici ze strany obce. Obec se na takové akci může (a měla by) podílet i koordinační činností stavebních nebo jiných souvisejících prací, kdy například upozorní na možnost pokládky chrániček místního poskytovatele internetu, který je mnohdy sám schopen takovou akci zainvestovat. Bohužel, v podobných případech v České republice obecně selhává koordinace výstavby, na kterou mimo jiné klade důraz poměrně nový zákon č. 194/2017 o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Je zde stále nezastupitelná role obce.

Z různých důvodů se nezřídka stávají i situace, kdy obec zrealizuje opravu nebo výstavbu obecní infrastruktury bez jakýchkoliv příprav na případnou budoucí výstavbu infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Obec je pak dlouhodobě odkázána na bezdrátové řešení, které nemusí být tak spolehlivé a kvalitní jako infrastruktura optické sítě.

ROWANet
ROWANet

Kraj Vysočina dlouhodobě podporuje obce a města v jejich záměrech budovat městské nebo obecní infrastruktury pro vysokorychlostní internet, a to jak prostřednictvím poskytování metodiky a odborné podpory, tak poskytováním dotací na podobné projekty. V rámci Fondu Vysočiny jsou každoročně alokovány přibližně 3,5 miliony Kč, ze kterých mohou obce nebo města získat až 250 tisíc Kč při spolufinancování při výstavbě vysokorychlostních sítí nebo při jejich přípravě – www.fondvysociny.cz.

Kraj Vysočina také pokračuje již více než 10 let ve výstavbě své optické vysokokapacitní regionální sítě ROWANet – více na www.rowanet.cz.

Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina

TOPlist
TOPlist