Nová ředitelka SFRB

Informace MMR 1/2019 8.

26. 2. 2019 OF 1/2019 Ostatní

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová jmenovala novou ředitelku Státního fondu rozvoje bydlení. Stala se jí Ing. Hana Pejpalová, která v čele Fondu vystřídá JUDr. Ing. Evu Helclovou.

Hana Pejpalová, nová ředitelka SFRB
Hana Pejpalová, nová ředitelka SFRB

„Jmenování přijímám jako výzvu a zároveň jako možnost podílet se na rozšiřování činnosti SFRB v oblasti podpory bydlení,“ řekla Hana Pejpalová. „Státní fond rozvoje bydlení považuji za důležitý nástroj politiky bydlení a těší mne, že se mohu zapojit do procesu jeho zásadní proměny na Státní fond podpory investic, kterou nedávno avizovalo MMR. Věřím, že maximálním využitím všech možností Fondu lze usnadnit realizaci investičních projektů v obcích.“

Ing. Hana Pejpalová (*1968) pracovala jako vedoucí sekce podpor SFRB a předtím působila 11 let na Ministerstvu pro místní rozvoj jako vedoucí oddělení podpory bydlení. Má také zkušenosti s prací v místní samosprávě.

Dle schváleného Plánu legislativních prací je v současné době připravována novela zákona o Státním fondu rozvoje bydlení. Záměrem je rozšíření činnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního a lokálního charakteru a jsou v kompetenci MMR. Při té příležitosti je plánovaná změna názvu SFRB na SFPI – Státní fond podpory investic.

Seriál Informace MMR 1/2019
  1. Žádosti o národní dotace do konce února, 13. 2. 2019
  2. Rekodifikace stavebního práva, 14. 2. 2019
  3. Splněno pravidlo „n+3“, 18. 2. 2019
  4. Integrované nástroje v IROP, 19. 2. 2019
  5. Zákon o realitním zprostředkování, 20. 2. 2019
  6. Operační programy v období 2021–2027, 21. 2. 2019
  7. Fórum udržitelného rozvoje, 22. 2. 2019
  8. Nová ředitelka SFRB, 26. 2. 2019 (právě čtete)
  9. Další peníze do zdravotnictví, školství a na dopravu, 27. 2. 2019