Fórum udržitelného rozvoje

Informace MMR 1/2019 7.

22. 2. 2019 OF 1/2019 Události

Na MMR proběhlo v prosinci Fórum udržitelného rozvoje organizované ve spolupráci s MŽP a Asociací společenské odpovědnosti. Více jak 200 odborníků na udržitelný rozvoj diskutovalo nad otázkami jeho financování a dalšího vývoje i možnosti spolupráce veřejné, soukromé a občanské sféry. Letošním hlavním zahraničním hostem byl viceprezident Světové banky pro udržitelný rozvoj a Agendu 2030, Mahmoud Mohieldin.

Fórum udržitelného rozvoje – pohled do jednacího sálu
Fórum udržitelného rozvoje – pohled do jednacího sálu

„Agenda 2030 přijatá na summitu OSN v září 2015 formuluje 17 cílů udržitelného rozvoje, kterých by se mělo dosáhnout do roku 2030. Česká republika si v ní vzhledem k průměru zemí OECD nevede vůbec špatně – například v oblasti vodohospodářství, udržitelné výroby a biodiverzity se nacházíme nad evropským průměrem,“ podotkl ministr životního prostředí Richard Brabec, který na akci pronesl úvodní slovo.

„Jako klíčový prvek pro úspěšný a udržitelný rozvoj vnímám vyvážený rozvoj jednotlivých území. Financování udržitelného rozvoje v ČR probíhá velkou měrou díky podpoře z evropských fondů, ale dlouhodobě je potřeba zapojovat také národní, regionální i místní rozpočty, a bezpochyby také soukromý kapitál,“ uvedl náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj David Koppitz.

Seriál Informace MMR 1/2019
  1. Žádosti o národní dotace do konce února, 13. 2. 2019
  2. Rekodifikace stavebního práva, 14. 2. 2019
  3. Splněno pravidlo „n+3“, 18. 2. 2019
  4. Integrované nástroje v IROP, 19. 2. 2019
  5. Zákon o realitním zprostředkování, 20. 2. 2019
  6. Operační programy v období 2021–2027, 21. 2. 2019
  7. Fórum udržitelného rozvoje, 22. 2. 2019 (právě čtete)
  8. Nová ředitelka SFRB, 26. 2. 2019
  9. Další peníze do zdravotnictví, školství a na dopravu, 27. 2. 2019