K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Digitální Česko na semináři v Jihlavě

Datum: 29. 6. 2018, zdroj: VSOL 3/2018, rubrika: Veřejná správa online

V pondělí 21. května se v Jihlavě uskutečnil seminář pořádaný Radou vlády pro informační společnost spolu s Komisí IT při Asociaci krajů ČR, mezi hlavními tématy nechyběly projekty Digitální Česko, eIdentita nebo připravovaný Portál občana. Vedle náměstka ministra vnitra Jaroslava Strouhala, vládního zmocněnce pro digitalizaci a IT Vladimíra Dzurillu a hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka se jej zúčastnili i předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ivan Bartoš, kterého doprovázel šéf podvýboru pro eGovernment Ondřej Profant, řada zástupců MV ČR a další osobnosti informatizace veřejné správy.

Současný projekt Digitální Česko se opírá v podstatě o tři hlavní dokumenty – jedním z nich je aktivní role ČR v digitální Evropě a zapojení firem i občanů do konzultačního procesu, druhým pak celková Informační koncepce ČR a konečně třetím aktuální rozvoj Společnosti 4.0 (změna způsobu práce, vzdělávání, komunikace, zábavy i podnikání).

„My v rámci toho, že budeme vědět, co společnost 4.0 dělá, budeme připraveni a když se cokoli začne řešit na poli EU, budeme na to mít názor a dokážeme zapojit lidi. Právě v rámci toho ‚Česka v digitální Evropě‘ chceme mít k dispozici schopné lidi, kteří jsou zmocněnci, zvládnou něco vyjednat, budou mít názor a zároveň budou schopni různé názory získat,“ řekl mimo jiné ve své prezentaci na jihlavském semináři vládní zmocněnec pro digitalizaci a IT Vladimír Dzurilla.

Nelehkého úkolu to vše efektivně a s jasnými cíli koordinovat se ujala Rada vlády pro informační společnost a k tomu definovala několik orgánů s různými kompetencemi (vláda/předsednictvo RKVIS, výkonný výbor RKVIS, pracovní výbor RKVIS, pracovní skupiny zaměřené na různé vertikály).

Hlavní cíle jsou následující:

 1. Institucionální zajištění koordinace a financování implementace:
  1. Vytvoření pracovní platformy, prostřednictvím které bude zajištěna efektivní koordinace pozic a aktivit ČR;
  2. Vytvoření koordinační skupiny, která bude sloužit ke konzultace a výměny neveřejných informací v rámci státní správy;
  3. Vytvoření kontaktní sítě napříč státní správou pro naplňování této koncepce;
  4. Zajištění lidských a finančních zdrojů pro centrální řízení a koordinaci;
  5. Rozpracování principů tvorby a prosazování vyjednávacích pozic;
  6. Posílení vyjednávací autority ČR směrem k EU zapojením vládního zmocněnce pro digitalizaci a IT;
  7. Prozkoumání možností využití centrálního řešení eSbírka/eLegislativa jako nástroje pro řízení procesu tvorby legislativy;
  8. Rozpracování mechanismů zpětně vazby řízení programů Koncepce Česko v digitální Evropě;
 2. Zajištění komunikace o aktuálních tématech a příležitostech v digitální agendě:
  1. Sjednocení terminologie a zajištění kvalitních překladů/tlumočení pozic ČR předkládaných v rámci digitální agendy EU;
  2. Spuštění platformy pro plodnou spolupráci zástupců všech zainteresovaných stran, které se podílí na digitalizaci společnosti;
  3. Zajištění jednoho centrálního informačního kanálu, prostřednictvím kterého bude možné získat srozumitelné a aktuální informace.

Informační koncepce ČR a program eGovernment ČR 2018+ se pak zaměřuje na tyto oblasti:

 1. Uživatelsky přívětivé online služby pro občany a firmy;
 2. Digitálně přívětivá legislativa;
 3. Rozvoj celkového prostředí podporujícího digitální technologie;
 4. Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ICT ve státním sektoru;
 5. Efektivní a centrálně koordinované ICT.
Další informace
 1. Celý záznam semináře na stránkách Kraje Vysočina
 2. Prezentace ze semináře
TOPlist
TOPlist