Na Vysočině mají e@mbulanci

24. 2. 2017 VSOL 1/2017 Veřejná správa online

Elektronické objednávkové systémy zřizují pro své občany radnice po celé republice. V Kraji Vysočina se toho zhostil krajský úřad, který udělal totéž pro všechna svá zdravotnická zařízení, a navíc tento systém otevřel i soukromým ambulancím. Díky tomu se lze objednat k lékaři na konkrétní termín přes internet a pacienti nemusejí nikam volat ani dlouho čekat.

e@mbulance

Co je e@mbulance?

Systém e@mbulance slouží k elektronickému objednávání k lékaři v Kraji Vysočina prostřednictvím webového formuláře. Pacienti vidí volné kapacity příslušné ambulance, případně konkrétního lékaře a mohou se objednat na určitý termín. Aby toto bylo vůbec možné, bylo nutné změnit ve všech nemocnicích Kraje Vysočina, které e@mbulanci podporují, plánování kapacit lékařů a propojit je s nemocničními informačními systémy.

Systém e@mbulance je ukázkou nástroje eGovernmentu, který vyžaduje nejprve provedení systémových a procesních změn, než může být uveden do aktivního provozu. Kraj jej převzal z Tchaj-wanu, se kterým dlouhodobě spolupracuje.

Jak e@mbulance funguje?

Pacienti se prostřednictvím svého přístupu nebo přes MojeID přihlásí do e@mbulance. Zvolí si pracoviště, eventuálně konkrétního lékaře, ke kterému se chtějí objednat, a systém jim vypíše volné termíny. Mohou uvést také doplňkové údaje – teplotu, tep, krevní tlak a až 50 znaků dlouhou textovou zprávu.

V systému jsou také uloženy kontaktní údaje pacienta, které může libovolně měnit. Kromě jména a příjmení je to adresa, e-mail, telefon a mobil. Veškerá potvrzení, případně zprávy o jakýchkoliv změnách jsou mu odesílány e-mailem či SMS.

Pomocí e@mbulance mohou nemocné objednávat přímo i lékaři. Třeba když praktický lékař potřebuje vyšetřit pacienta např. na kardiologii v některé z krajských nemocnic, může ho elektronicky objednat přímo on.

Jak si zřídit přístup?

Přístup do e@mbulance si musí každý občan nejprve osobně zřídit. Učiní tak návštěvou informačního centra některé z pěti krajských nemocnic (viz níže). Je potřeba mít s sebou občanský průkaz nebo průkaz pojištěnce a přibližně pět minut času na přepážce. Přístup má již 54 413 z celkových 509 475 obyvatel Kraje Vysočina. Do systému se pacient přihlašuje pod svým rodným číslem a pomocí kódu PIN, který obdrží při zřízení přístupu. Občané, kteří mají MojeID, nepotřebují už nic zřizovat a mohou se přihlašovat rovnou.

Systém e@mbulance využívají v Kraji Vysočina následující nemocnice – Nemocnice Jihlava, Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Nové Město na Moravě a Nemocnice Třebíč. Kromě nich jsou do systému připojeny i desítky soukromých ambulancí v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči, Havlíčkově Brodě a Novém Městě na Moravě.