K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Systém základních registrů veřejné správy České republiky jede naplno

Datum: 8. 11. 2013, zdroj: VSOL 4/2013, rubrika: Veřejná správa online

Základní registry veřejné správy představují jeden ze hlavních pilířů moderního eGovernmentu, tj. procesu elektronizace veřejné správy. Orgány veřejné moci[1] (OVM), občané a další subjekty již v současné době berou systém základních registrů ČR jako součást moderního fungování veřejné správy, přitom je tento projekt v ostrém provozu teprve 14 měsíců.

Cílem fungování základních registrů je zefektivnění a využití možností současných technologií online přístupy téměř kdykoli a odkudkoli. Současně však základní registry musí splňovat a zajistit efektivní, bezpečnou a transparentní výměnu přesných a aktuálních tzv. referenčních údajů[2]. Realizace projektů základních registrů je financována ze strukturálních fondů Evropské unie.

Pro připomenutí uvádíme přehled fungování systému základních registrů. Systém základních registrů se skládá ze čtyř základních registrů – registr osob (ROS), registr obyvatel (ROB), registr práv a povinností (RPP), registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) a převodník identifikátorů fyzických osob ORG, který zajišťuje ochranu osobních údajů. Důležitou součástí tohoto systému je rovněž Informační systém základních registrů (ISZR), v jehož rámci čtyři základní registry fungují.

Od počátečních nesmělých krůčků udělal systém základních registrů velký pokrok – to je nakonec jasné i ze stručné rekapitulace současného stavu provozu systému základních registrů.

Ostrý provoz systému základních registrů byl zahájen, v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími právními předpisy vztahující se k problematice základních registrů, dnem 1. 7. 2012. Správa základních registrů zvládá provoz bez větších potíží.

K systému základních registrů jsou v současné době připojeny všechny klíčové OVM, spolupracují a čerpají aktuální referenční údaje. Připojeny jsou rovněž všechny krajské úřady, všechna statutární města a 195 obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) z celkového počtu 206 ORP v České republice. Co se týká připojení ministerstev, jsou k základním registrům připojena všechna, s výjimkou Ministerstva zahraničních věcí, které přistupuje k základním registrům přes Czech POINT. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dlouho nebylo k základním registrů připojeno, avšak na konci měsíce července 2013, tzn. více než po roce ostrého fungování základních registrů, již obdrželo certifikát do produkčního prostředí. Pro zajímavost, Ministerstvo vnitra již provedlo více než 65 mil. transakcí, Ministerstvo dopravy přes 15 mil. transakcí a Ministerstvo spravedlnosti více než 8 mil. transakcí. Česká správa sociálního zabezpečení měla ke konci měsíce srpna provedeno přes 16 mil. transakcí. Z celkového počtu 7 zdravotních pojišťoven v České republice úspěšně a pravidelně komunikuje Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Transakce na vnějším rozhraní ISZR nepravidelně provádí také Vojenská zdravotní pojišťovna a Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna. V současné době dochází k intenzivnímu jednání v oblasti připojení prvního agendového informačního systému[3] (AIS) Veřejné zdravotní pojišťovny do produkčního prostředí. Ostatní zdravotní pojišťovny jsou ve fázi vývoje softwaru svých budoucích AIS.

Celkem bylo dosud podle stavu ke konci měsíce srpna 2013 v produkčním provozu realizováno téměř 172 mil. transakcí. Za rok 2013 bylo přijato průměrně více než 310 tisíc požadavků denně, z toho nejvytíženější je registr obyvatel, který má více než 182 tisíc požadavků denně. Po čtrnácti měsících provozu, tj. ke dni 31. srpna 2013, Správa základních registrů eviduje 1417 OVM, které požádaly o připojení 2240 AIS. Základní registry v současné době využívá aktivně 1179 OVM.

Problémy se zamítnutými transakcemi mají v drobné míře některá města a obce z důvodu nezaregistrování příslušných agend k již vydanému certifikátu. Nejčastěji se jedná o agendy A569[4], A1046[5], A1149[6], A1162[7], A1381[8]. Ostatní problémy jsou drobného rázu spočívající v chybném zadání agendy, role, případně IČO OVM do systému. Správci AIS, kteří mají výše uvedené problémy, jsou ze strany Správy základních registrů opakovaně upozorňováni na tyto skutečnosti a je jim poskytnuta i náležitá pomoc prostřednictvím ServiceDesku SZR.

Podíváme-li se na „čerstvá“ čísla za měsíc srpen 2013, provoz v systému základních registrů byl následující:

 • V uplynulém měsíci komunikovalo na vnějším rozhraní ISZR celkem 1090 AIS (722 OVM), které provedly téměř 16 milionů transakcí, z nichž pouhých 0,067 % činily zamítnuté transakce.
 • Certifikační autorita vydala 75 nových certifikátů do produkčního prostředí, do testovacího prostředí obdržel certifikát další soudní exekutor.
 • Provoz Systému základních registrů byl naprosto stabilní včetně plnění všech ukazatelů SLA.
 • Klíčové ukazatele výkonnosti procesů ISZR jsou plně v souladu s projektovou dokumentací.
 • Nedostupnost kumulovaná za rok 2013 byla nulová.

A konečně za pozornost stojí také transakce provedené prostřednictvím systému CzechPOINT a Informačního systému datových schránek (ISDS):

 • Czech POINT vydal pro občany výpisů celkem/za měsíc: 7561/481;
 • Czech POINT@office zpracoval pro úředníky výpisů celkem/za měsíc: 293 956/17 314;
 • Transakce ISDS celkem/za měsíc: 3 199 444/153 943.

Poznámky

 1. Orgán veřejné moci – státní orgán, územně samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy.
 2. Státem garantovaný správný údaj obsažený v příslušném základním registru, který orgán veřejné moci využívá při své činnosti.
 3. Agendový informační systém – informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy.
 4. A569 – Agenda speciálního stavebního úřadu.
 5. A1046 – Agenda řidičů.
 6. A1149 – Řízení o přestupcích.
 7. A1162 – Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 8. A1381 – Pozemní komunikace a silniční správní úřady.

Mgr. Marek Hejduk, Správa základních registrů ČR

TOPlist
TOPlist