Výsledky soutěže Vesnice roku 2013

14. 10. 2013 OF 4/2013 Regiony

Přinášíme každoroční přehled výsledků a vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2013 v Programu obnovy venkova. Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola se uskutečnilo v sobotu 14. září 2013 v Luhačovicích v rámci Mezinárodního dětského folklórního festivalu.

Vesnice roku

Vítězné obce celostátního kola a všechny držitele zlaté stuhy z jednotlivých krajů představujeme krátkou charakteristikou a fotografií.

  1. místo Jeseník nad Odrou
  2. místo Holovousy
  3. místo Dolní Újezd

Vesnicí roku 2013 se stala obec Jeseník nad Odrou z Moravskoslezského kraje (okr. Nový Jičín). Na druhém místě se umístila obec Holovousy z Královéhradeckého kraje (okres Jičín) a třetí místo patří obci Dolní Újezd v Pardubickém kraji (okres Svitavy).

Ministr pro místní rozvoj František Lukl, starosta Tomáš Machýček (Jeseník nad Odrou), starostka Martina Berdychová (Holovousy) a starosta Stanislav Hladík (Dolní Újezd)
Ministr pro místní rozvoj František Lukl, starosta Tomáš Machýček (Jeseník nad Odrou), starostka Martina Berdychová (Holovousy) a starosta Stanislav Hladík (Dolní Újezd)

V tabulce uvádíme přehled všech obcí, které získaly ocenění – zlatou, modrou, bílou, zelenou i oranžovou stuhou v jednotlivých krajích. Celkem se letošního ročníku soutěže zúčastnilo 273 venkovských obcí, nejvíce (36 obcí) soutěžilo v Jihočeském kraji, v loňském roce vítězná obec Řepice zde určitě byla dobrým příkladem. Nejméně – 12 obcí, soutěžilo opět v Moravskoslezském kraji, což mimo jiné vyplývá z jeho sídelní struktury. Hodnotící komise vedle prvních tří míst udělila také tzv. Koláčovou cenu, za nejlepší koláče, kterou získala obec Vysoké Pole ze Zlínského kraje (okres Zlín). Putovní pohár Folklórního sdružení ČR obdržela obec Šakvice z Jihomoravského kraje (okres Břeclav).

Ocenění v Luhačovicích předal vítězné obci ministr pro místní rozvoj František Lukl a spolu s ním i další zástupci organizátorů soutěže. Za Spolek pro obnovu venkova jeho předseda Eduard Kavala, Dan Jiránek předseda Svazu měst a obcí ČR a vrchní ředitel Pavel Sekáč za Ministerstvo zemědělství.

Název kraje Zlatá stuha za vítězství v krajském kole Modrá stuha za společenský život Bílá stuha za činnost mládeže Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu Počet přihl. obcí
Středočeský Obec Čistá (okres Rakovník) Obec Ostrov (okres Benešov) Obec Davle (okres Praha-západ) Obec Královice (okres Kladno) Obec Kněžice (okres Nymburk) 17
Jihočeský Obec Chelčice (okres Strakonice) Obec Skály (okres Písek) Obec Drahonice (okres Strakonice) Obec Cehnice (okres Strakonice) Obec Bernartice (okres Písek) 36
Plzeňský Obec Němčovice (okres Rokycany) Obec Buková (okres Plzeň-jih) Obec Řenče (okres Plzeň-jih) Obec Kolinec (okres Klatovy) Obec Velký Bor (okres Klatovy) 21
Karlovarský Obec Hájek (okres Karlovy Vary) Obec Lomnice (okres Sokolov) Obec Dolní Rychnov (okres Sokolov) Obec Hranice (okres Cheb) Obec Otročín (okres Karlovy Vary) 20
Ústecký Obec Srbská Kamenice (okres Děčín) Obec Vědomice (okres Litoměřice) Městys Cítoliby (okres Louny) Obec Nové Sedlo (okres Louny) Obec Bělušice (okres Most) 21
Liberecký Obec Nová Ves nad Nisou (okres Jablonec n. N.) Obec Pulečný (okres Jablonec n. N.) Obec Rádlo (okres Jablonec n. N.) Obec Polevsko (okres Česká Lípa) Obec Záhoří (okres Semily) 16
Královéhradecký Obec Holovousy (okres Jičín) Obec Havlovice (okres Trutnov) Obec Dobřany (okres Rychnov n. K.) Obec Velichovky (okres Náchod) Obec Suchý Důl (okres Náchod) 31
Pardubický Obec Dolní Újezd (okres Svitavy) Obec Ostrov (okres Chrudim) Obec Dříteč (okres Pardubice) Obec Bystré (okres Svitavy) Obec Vysočina (okres Chrudim) 19
Vysočina Obec Jámy (okres Žďár nad Sázavou) Obec Ořechov (okres Žďár nad Sázavou) Obec Vepříkov (okres Havlíčkův Brod) Obec Čáslavice (okres Třebíč) Obec Dlouhé (okres Žďár nad Sázavou) 28
Jihomoravský Obec Šakvice (okres Břeclav) Městys Křtiny (okres Blansko) Obec Starý Poddvorov (okres Hodonín) Obec Unkovice (okres Brno-venkov) Obec Ratíškovice (okres Hodonín) 15
Olomoucký Obec Hradčany (okres Přerov) Obec Hněvotín (okres Olomouc) Obec Bohdíkov (okres Šumperk) Obec Nová Hradečná (okres Olomouc) Obec Babice (okres Olomouc) 19
Zlínský Obec Vysoké Pole (okres Zlín) Obec Nedašov (okres Vsetín) Obec Kateřinice (okres Vsetín) Obec Skaštice (okres Kroměříž) Obec Prlov (okres Vsetín) 18
Moravskoslezský Obec Jeseník nad Odrou (okres Nový Jičín) Obec Otice (okres Opava) neudělena Obec Darkovice (okres Opava) Obec Dolní Životice (okres Opava) 12

Celkem přihlášených obcí: 273.

Jeseník nad Odrou

Kraj Moravskoslezský, okres Nový Jičín; starosta Mgr. Tomáš Machýček

Jeseník nad Odrou – odpočinková zóna v centru
Jeseník nad Odrou – odpočinková zóna v centru

Obec Jeseník nad Odrou leží nedaleko Nového Jičína v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Vznikla postupným spojením 5 vesnic, k Jeseníku nad Odrou se postupně připojily Hrabětice, Polouvsí, Blahutovice a Hůrka. Žije zde téměř 1900 obyvatel. Obec byla založena ve 12. stol. Rajhradským klášterem. Dominantu obce tvoří kostel Nanebevzetí Panny Marie. Nachází se zde obecní úřad, základní a dvě mateřské školy, zdravotní středisko, dům pro seniory a v každé obecní části je kulturní dům. Většina těchto staveb je po rekonstrukci. Obec má vodovod, plynovod, kanalizaci a čističku odpadních vod, proběhla také rekonstrukce veřejného osvětlení. Na úpravách veřejného prostranství a zeleně se podílejí místní spolky, široká veřejnost i škola. V centru obce vznikl park, společně vysadili několik alejí. Spolky a sdružení (např. myslivci, včelaři a rybáři) se starají o společenský život, udržují místní tradice a aktivně se zapojují do jednotlivých projektů. Na programu obnovy se podílí místní zemědělské a lesnické subjekty. Společnost Agro Jesenicko vybudovala bioplynovou stanici. Obec se také snaží rozvíjet turistický ruch. Je zde dostatek ubytovacích míst, sportovně rekreační areál a v plánu je vybudování nových cyklostezek. Vzhledem k blízkosti vodních toků je pro obec hlavní prioritou zajištění protipovodňových opatření. Podle zpracované studie postupně dochází ve spolupráci s povodím Odry např. k zalesňování pozemků, údržbě rybníků a hrází.

Tomáš Machýček, starosta obce  Jeseník nad Odrou
Tomáš Machýček, starosta obce Jeseník nad Odrou

Před čtyřmi lety se obcí přehnala ničivá povodeň a zanechala za sebou tři mrtvé. K zemi tehdy muselo v obci jít 19 domů. Nejen že se obyvatelé z katastrofy dokázali vzpamatovat a vesnici opravit, ale navíc nyní obec zvítězila v celorepublikovém klání o Vesnici roku 2013.

Starosta obce Tomáš Machýček se stal ihned obětí novinářů: „Bylo to pro nás obrovské překvapení. Máme velkou radost, dík patří všem našim obyvatelům,“ usmíval se. „Myslím si, že naše obec zvítězila proto, že všech pět místních částí drží pospolu. Máme připraveny projekty, které díky odměně za vítězství v soutěži můžeme v příštím roce realizovat. Například budeme moci zrekonstruovat zdravotnické středisko,“ řekl starosta obce.

Holovousy

Královéhradecký kraj, okres Jičín; starostka Mgr. Martina Berdychová

Holovousy
Holovousy

Holovousy leží 4 km západně od Hořic v Podkrkonoší na úpatí Hořického chlumu. Skládá se ze 4 částí – Holovousy, Chodovice, Chloumky a Dolní Mezihoří. V současnosti zde žije trvale 525 obyvatel a přibližně 120 chalupářů. Nejvýznamnější archeologickou památkou je slovanské hradiště z 9. stol. První písemná zmínka o Chodovicích pochází z roku 1143. Dominantu obce tvoří barokní zámeček, později přestavěný v secesním stylu. Nyní zde sídlí Výzkumný šlechtitelský ústav ovocnářský. V zámeckém parku se od konce 18. stol. pěstuje kvalitní odrůda jablka – holovouský malináč. Dominantou Chodovic je kostel sv. Bartoloměje. V roce 2010 byl dokončen nový územní plán zpracovaný pro celé katastrální území obce. V obci se nachází mateřská školka a l. stupeň ZŠ, knihovna, prodejna potravin a pošta. Je zde vybudován vodovod a nově splašková kanalizace s centrální čističkou odpadních vod. Celá obec je plynofikována, probíhá kabelizace NN a s tím spojená rekonstrukce veřejného osvětlení. Obec připravuje celkovou rekonstrukci školy a přístavbu tělocvičny s cílem vytvořit komunitní centrum obce. Úspěšné jsou také webové stránky obce, v roce 2006 získaly třetí místo v krajském kole soutěže Zlatý erb. V obci působí několik spolků a zájmových sdružení, např. Český zahrádkářský svaz nebo Sdružení na záchranu kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích. Obec udržuje staré tradice, ale vznikají zde i tradice nové, např. Slavnosti holovouských malináčů, jejichž součástí je každoroční soutěž o nejlahodnější holovouský malináč a nejchutnější jablečný moučník.

Dolní Újezd

Pardubický kraj, okres Svitavy, starosta Ing. Stanislav Hladík

Dolní Újezd
Dolní Újezd

Obec Dolní Újezd se do soutěže Vesnice roku přihlásila vůbec poprvé. Nachází se na pomezí Čech a Moravy nedaleko Litomyšle, v mírně zvlněné krajině na okraji českomoravské vrchoviny. Protéká jí řeka Desná. Součástí obce jsou menší osady Jiříkov a Václavky. V současné době zde žije přes dva tisíce obyvatel. Bohatá historie obce sahá až do poloviny 12. století. Staletou minulost obce dokládá např. kostel sv. Martina, sousoší P. Marie z roku 1737 sochaře Václava F. Pacáka nebo kamenný Pražský most pocházející z roku 1868. V obci se nachází základní, mateřská i základní umělecká škola, soukromé výtvarné studio, zdravotní středisko, obchody, restaurace, dům s pečovatelskou službou. Největším zaměstnavatelem je zemědělské družstvo, velkou tradici zde mají řemesla a služby. Raritou je pečení koláčů, které jsou vyhlášené po celém okolí. Obec má zpracován zastavovací a územní plán včetně průmyslové zóny pro podnikatele, je plně plynofikována, vybudován je i nový přivaděč kvalitní pitné vody. V současné době je ukončena výstavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod a je podána žádost o dotaci na realizaci druhé etapy výstavby kanalizace. Obec se hlásí k Programu obnovy venkova, který je občany velmi podporován. Dolní Újezd klade velký důraz na upevňování lidské pospolitosti a sounáležitosti. O tom svědčí bohatý společenský život, činnost řady spolků a sportovních oddílů nebo dobrovolná práce občanů při úpravách obce a okolí. Důležitá je také práce s mládeží, jejich začlenění do života obce. Ve vsi se koná několik tradičních akcí, mimo jiné folkový festival Újezdské babí léto.

Čistá

Středočeský kraj, okres Rakovník; starostka Blanka Čebišová

Obec Čistá se nachází nedaleko Rakovníka na rozhraní Středočeského a Západočeského kraje. Dalšími částmi obce jsou Zdeslav, Křekovice, Nová Ves, Kůzová, Smrk, Lhota a Strachovice. Žije zde téměř 900 obyvatel. Založení obce se datuje do roku 1039, kdy se zde usadili Poláci vedení knížetem Břetislavem I. Čistecko je převážně rekreační oblast s mnoha rybníky a překrásnými lesy. Nachází se zde základní a mateřská škola, pošta, zdravotní středisko, obchody, knihovna a sportovní areál. Obec má zpracovaný územní a strategický plán. Čistecko je zemědělská oblast. Místní organizace Českého rybářského svazu se stará o většinu velkých vodních ploch. Řada místních podnikatelů je významným zaměstnavatelem v oblasti. Obec provozuje vlastní vodovod a kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Jednou z priorit obce je společenský život. Působí zde 16 spolků a zájmových seskupení. Historie mnohých z nich sahá až do 19. století, jako např. divadelní nebo pěvecký soubor nebo Sbor dobrovolných hasičů. Místní spolky nejen udržují staré tradice, ale podílejí se i na vzniku nových (např. Svatováclavský výlov). V roce 2012 uspořádal místostarosta obce ve spolupráci se základní školou přednášky pro žáky vyšších ročníků na téma finanční gramotnost a fungování samosprávy. Občané se také podílejí na údržbě a obnově obce. Budova čistecké radnice z roku 1831 prošla v posledních letech kompletní rekonstrukcí. Konají se zde koncerty, přednášky, výstavy, kurzy, akce školy, svatební obřady a další akce, často pořádané některým z místních spolků. V současné době se chystá např. rekonstrukce kanalizace nebo investice do turistické infrastruktury.

Chelčice

Jihočeský kraj, okres Strakonice; starosta Jiří Iral

Obec Chelčice se letos přihlásila do soutěže podruhé a podruhé získala titul Jihočeská vesnice roku. V roce 2000 obsadila v celostátním kole 3. místo. Chelčice se rozprostírají 3 km jižně od Vodňan na rozhraní Šumavských vrchů a Budějovické pánve. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Jméno obce nese významný středověký náboženský reformátor a filosof Petr Chelčický. V obci najdete pomník, který mu zdejší obyvatelé vystavěli již v roce 1946. V roce 2010 byl v centru obce zřízen Památník Petra Chelčického a každoročně se v Chelčicích na jeho počest konají slavnosti. V současné době zde trvale žije 330 obyvatel, z toho 68 dětí do 18 let. Cílem obce je pomoci mladým lidem se získáním bydlení a zabránit tím jejich odchodu do měst. V Chelčicích najdete typické venkovské historické centrum se školou, kostelem, farou a špýcharem. Obec má vybudovánu vlastní vodovodní a kanalizační síť napojenou na centrální ČOV, a je zcela plynofikována. Obec je také jedním ze zakladatelů Chelčického domova sv. Linharta, o. p. s. V domově působí sociálně terapeutická dílna, kam dochází pomáhat lidem se zdravotním postižením devět dobrovolníků. O rozvoj společenských, zájmových, vzdělávacích a kulturních aktivit obce se stará občanské sdružení Mája-Tvořivé Chelčice, ve kterém působí devět spolků. Pořádá např. tradiční Chelčickou pouť sv. Máří Magdaleny. Přírodní a klimatické podmínky umožňují již několik staletí pěstování ovoce. Každoročně se zde pořádají Slavnosti květů a Slavnosti plodů. Chelčice jsou po celé republice známé vývojem a aplikací biologických metod v ochraně ovocných sadů.

Němčovice

Plzeňský kraj, okres Rokycany; starosta Karel Ferschmann

Obec Němčovice leží na území přírodního parku Horní Berounka. Obec se skládá ze dvou částí, Němčovic a Olešné, a žije zde 150 obyvatel. První písemná zpráva o obci pochází z listiny vydané roku 1240, první zmínka o Olešné je dokonce z roku 1180. Původně zemědělská obec se v druhé polovině 20. stol. začala měnit v oblast rekreační. Společenského života se aktivně účastní nejen místní obyvatelé, ale i chataři a chalupáři. V roce 2011 právě v téhle kategorii získala obec modrou stuhu. Velké oblibě se těší jak staré tradice, např. masopustní průvod masek nebo hasičské zabijačky, tak sportovní turnaje a jiné akce. Zájemci o jízdu na koni mají k dispozici hned dvě stáje s jezdeckými kluby. Pořádají zde parkurové závody, mimo jiné i o Pohár obce Němčovice. Slavnostním podzimním rozloučením s jezdeckou sezonou jsou Hubertovo jízdy. Nejaktivnějším občanským sdružením jsou hasiči. V obci působí také Občanské sdružení Horní Berounka, jehož cílem je uchovat a ochraňovat specifický krajinný ráz povodí Berounky. Při dubnových akcích ke dni Země – Ukliďme svět letos pomáhalo čistit okolní krajinu přes 80 lidí. V roce 2006 získali Němčovice zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Obec provozuje kořenovou čistírnu odpadních vod. Jedním z obnovitelných zdrojů energie – tepelným čerpadlem je vytápěn bytový dům s knihovnou a obecním úřadem a hasičská zbrojnice. Pravidelně působí obci velké škody přívalové deště a povodně. Proto se obec zabývá urychleným provedením protipovodňových opatření. Obec se také zapsala na mapu celosvětové hry geocaching, stoupl zájem turistů o obec a krásné okolí řeky.

Hájek

Karlovarský kraj, okres Karlovy Vary; starosta Ing. Vít Hromádko

Obec Hájek se nachází mezi městy Karlovy Vary a Ostrov v oblasti přírodní rezervace Ostrovské rybníky. Náleží k ní obecní část Nová Víska. Žije zde 545 obyvatel. První zmínka o obci pochází z roku 1409. Nejstarší dochovanou památkou jsou základy středověké tvrze s částí vodního příkopu. Kaple sv. Jana Nepomuckého byla v roce 2006 zařazena mezi kulturní památky ČR. Výhodné umístění mezi dvěma většími městy s vynikající dopravní obslužností činí z obce žádanou lokalitu pro výstavbu nových rodinných domů. Obec v uplynulých letech zrekonstruovala většinu budov (např. obecní úřad, kulturní dům, školku) i veřejné osvětlení a opravila páteřní komunikaci. Je kompletně plynofikována a odkanalizována. Obec má zpracovaný územní plán, na jehož úpravách se podílejí sami občané. Ti se také aktivně zapojují do přípravy společenských a kulturních akcí, které mají v širokém okolí veliké renomé. Nemalé finanční prostředky věnuje obec na pořádek a udržování veřejného prostranství. Do této činnosti se zapojuje i starší mládež, které obec umožňuje brigády v době letních prázdnin. Obec Hájek při investičních akcích využívá místní podnikatele. Spolupracuje se zemědělskými subjekty, Lesní správa Horní Blatná pečuje o oboru, která je významným ekologickým celkem s mokřady, rybníky, porosty a lesními pastvinami pro zvěř. V roce 2008 zde vznikla naučná stezka. V roce 2009 získala obec Hájek v soutěži Vesnice roku zelenou stuhu a začala spolupracovat s ekologickým centrem EC Meluzína RCAB na projektu „Odpočinková zóna obce Hájek“. Další společnou aktivitou je projekt „Staré ovocné odrůdy“, jehož cílem je zachování původních odrůd ovocných stromů v kraji.

Srbská Kamenice

Ústecký kraj, okres Děčín; starostka Jitka Voglová

Srbská Kamenice leží v údolí říčky Kamenice při hranici s Národním parkem České Švýcarsko v II. zóně CHKO Labské pískovce. Obec byla založena po roce 1015 a první písemná zmínka pochází z roku 1352. Dominantou obce je kostel sv. Václava. Zachovaly se zde stavby původní lidové architektury, které dnes slouží především k rekreaci, velké množství podstávkových domů, z nichž některé jsou památkově chráněné. Jsou zde postaveny i nové rodinné domy, které nenarušují současný vzhled obce. Obcí prochází linie lehkého opevnění, která byla vybudována v roce 1938. Trvale zde žije 245 obyvatel. Srbská Kamenice je velmi malá obec, přesto místní lidé vedou bohatý komunitní život. V obci působí několik sportovních a zájmových kroužků pro děti i dospělé. Vznikají zde také nové tradice, jako je srbskokamenický jarmark s prodejními stánky řemeslníků a bohatým kulturním programem, bylo obnoveno skalní lesní divadlo. Letos proběhl v místním kostele již 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu vážné hudby. Obec provozuje za finanční podpory Národního parku České Švýcarsko Infocentrum, vybudovala naučnou stezku „Děti a příroda“, kterou si děti navrhly podle svých představ. Obec spolu se školáky a obyvateli pečují o veřejná prostranství a zeleň, založili např. ovocný sad. V letech 2009 a 2010 postihla Srbskou Kamenici ničivá povodeň. Proto obec v roce 2011 požádala o pozemkové úpravy, od kterých si slibuje vyřešení bezpečného odtoku vody, která do vsi stéká z okolních kopců. Obec získala bezúplatně kořenovou čistírnu odpadních vod, chystá např. výstavbu veřejného osvětlení nebo rozšíření naučné stezky.

Nová Ves nad Nisou

Liberecký kraj, okres Jablonec nad Nisou; starosta Milan Fiala

Obec Nová Ves nad Nisou se nachází na severním úbočí Černostudničního hřebene, v blízkosti Jablonce nad Nisou. Součástí obce je i osada Horní Černá Studnice. Žije zde více než 750 stálých obyvatel, ale obec je především rekreační oblastí. Byla pravděpodobně založena v 16. století, první zmínka se nachází v urbáři z r. 1634. Obyvatelé mají k dispozici základní malotřídní školu, mateřskou školu, knihovnu, poštu, prodejnu potravin a pekařství. V obci působí několik spolků, např. Spolek pro volný čas Novovesan, který realizoval významný projekt obnovy staré úvozové cesty – tzv. Aleje dětí, nebo Sdružení dobrovolných hasičů. Za účelem zvelebování obce byl partou nadšenců založen Novoveský okrašlovací spolek. Ten organizuje kulturně společenské akce jako např. Novoroční výstup na rozhlednu Nisanku, pomohl obnovit a dál udržuje pramen Nisy, realizoval opravu drobných památek a letos dokončuje kompletní rekonstrukci vitráží v místním kostele. V obci působí „Jízdárna pohoda“, která poskytuje hipoterapii. Obec také zvelebila návrší Teprberk, kde byl vybudován park, dětské hřiště a naučná stezka o odpadech včetně kompostoviště. Pro zvýšení bezpečnosti bylo vybudováno před místní školou Místo pro bezpečné přecházení. Obec připravuje nové zástavbové lokality, úpravu veřejné zeleně, obnovu drobných památek, rekonstrukci školy a obecního úřadu nebo vybudování naučného vyhlídkového okruhu. Obec slaví v soutěži Vesnice roku značné úspěchy, v minulých letech již získala Zelenou stuhu za péči o krajinu a životní prostředí, Modrou stuhu za společenský život, Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova, Diplom za vzorné vedení obecní knihovny a Bílou stuhu za činnost mládeže.

Jámy

Kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou; starosta Jiří Šikl

Obec Jámy leží 6 km jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou pod kopcem Vejdochem. Žije zde téměř 600 obyvatel. První písemná zpráva pochází z roku 1252, kdy obec dostal do vínku nově založený žďárský klášter. Původní domy, tzv. grunty tvoří širokou kruhovou náves, která se v původní podobě zachovala jen v málo obcích. Návsi dominuje kostel sv. Martina z roku 1672, který byl v letech 2009/2010 za aktivní účasti občanů opraven, a fara z roku 1792. Mezi historické budovy patří také škola z roku 1800, která v současné době slouží místní Tělovýchovné jednotě Sokol. V obci se nachází kulturní dům s obecním úřadem, poštou a knihovnou, mateřská škola a potraviny. Je zde vybudován vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod a rozvod plynu. Obec má zpracovaný územní plán. Většina obyvatel dojíždí za prací do blízkého či vzdáleného okolí. Zdejší lidé vedou velice aktivní společenský život. Svědčí o tom především hojná návštěvnost jednotlivých akcí, kterých se v obci koná kolem 40 každý rok. Velkou část jich pořádá Základní organizace českého svazu žen nebo Svaz dobrovolných hasičů. Občané i mládež dobrovolně pomáhají při zvelebování a úklidu obce. V posledních letech tak došlo např. k vybudování dětského a fotbalového hřiště, rozšíření hasičské zbrojnice nebo přestavby hasičské klubovny. Na podzim loňského roku byla v akci „Zasaď si svůj strom“ vysazena alej ze 45 ovocných stromů starých regionálních odrůd. Významným přírodním prvkem je Lípa na Kříbu, která byla v roce 1995 vyhlášena za památný strom. Obec Jámy je v soutěži Vesnice roku velmi úspěšná. Loni se přihlásila poprvé a získala diplom za příkladnou péči o historickou zástavbu obce. Letos zvítězila v krajském kole.

Hradčany

Olomoucký kraj, okres Přerov; starosta Ondrej Koliba

Obec Hradčany leží asi 12 km východně od Přerova v malebném údolí potoka Šišemky. V obci žije 277 obyvatel. První věrohodná písemná zmínka o Hradčanech je v zemských deskách z roku 1348. Dominantou středu obce je kaple Sv. Antonína Paduánského, která získala v soutěži Vesnice roku 2012 titul Zlatá cihla. V současné době se dokončuje nový územní plán, který je tvořen ve shodě s právě probíhající pozemkovou úpravou a požadavky občanů. Obec Hradčany je známa mnoha kulturními, společenskými a sportovními akcemi, na kterých se podílí obec, místní spolky i jednotliví občané. Na úpravě parků a veřejného prostranství se podílí velké množství dobrovolníků a v rámci letních brigád i mládež. Obec obnovuje ovocné sady a okrasné výsadby, techniku si vypůjčuje u místních zemědělských subjektů. Areál bývalého kravína odkoupil místní chovatel a využívá ho pro chov exotického ptactva. Přestavba nevyužitého objektu je skvělým příkladem využití chátrajících zemědělských budov, navíc zde vzniká významný podnikatelský subjekt. V centru obce se nachází kaple, obchod, autobusová zastávka, budova občanské vybavenosti s obecním úřadem a knihovnou. Obec je plynofikována, má vybudovaný vodovod, v současné době probíhá stavba bytového domu a centra společenského života a úprava návsi. V plánu je výstavba ČOV a splaškové kanalizace. Obec není mezi vítězi soutěže Vesnice roku žádným nováčkem. Získala již Modrou stuhu za společenský život (2012) a 3. místo v krajském kole (2011). V roce 2010 se obec přihlásila do soutěže poprvé a získala Fulínovu cenu za květinovou výzdobu.

Šakvice

Jihomoravský kraj, okres Břeclav; starostka Drahomíra Dirgasová

Obec Šakvice leží na pahorku nad severním břehem vodní nádrže Nové mlýny. Okolní krajinu tvoří mozaika vinohradů, ovocných sadů a polí. V obci žije v současné době 1350 obyvatel. Zpráva z roku 1371 připomíná obec s původním názvem Číčovice. Po obou stranách široké návsi jsou rozloženy selské grunty, její dominantu tvoří kostel sv.Barbory z přelomu 12. a 13. stol. Pracovní příležitosti nabízí výrobní zóna v místě bývalého zemědělského areálu a výrobní zóna u vlakového nádraží. Vzhledem k dobrému dopravnímu spojení jezdí obyvatelé Šakvic za prací do Hustopečí, Břeclavi i do Brna. Bohatý společenský život obce má základy v udržování místních tradic a zvyků. V obci působí různá občanská sdružení a kluby, sportovní oddíly, ale i folklorní soubory a dvě dechové kapely. Dětský folklorní soubor Hanýsek zavedl ve vesnici tradici organizování dětského festiválku „Vítejte pod Pálavů“. Soubor probouzí zájem dětí o folklor a uchovává tak cenné dědictví našich předků. V obci se koná mnoho akcí jako např. Krojovaný ples, Vostatky se zabijačkou, průvodem masek a zábavou, Košt vín, Myslivecký den nebo Otevřené sklepy – jedinečnou akci, kdy vinaři v obci otevřou své sklepy a každý může přijít a ochutnat dobrá vína. V poslední době dochází k rozvoji cykloturistiky, přes obec vede Velkopavlovická vinařská stezka. V obci je první stupeň ZŠ, mateřská škola, knihovna, pošta, ordinace všeobecného lékaře a nákupní středisko. Obec má vybudovanou kanalizaci, čističku odpadních vod a vodovod, je plynofikována a připravuje se rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu. V okolí obce se započalo s výsadbou stromů, je vypracován projekt na obnovu lužního lesa.

Vysoké Pole

Zlínský kraj, okres Zlín; starosta Josef Zicha

Obec Vysoké Pole leží na jižním okraji Vizovických vrchů, nedaleko města Valašské Klobouky. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech z roku 1261. Na nedaleké hoře Klášťov se nachází pozůstatky sídliště z 9. stol. př. n. l. Obec má více než 800 obyvatel. Nachází se zde mateřská a základní škola nižšího stupně, ordinace praktického lékaře, kulturní dům, požární zbrojnice, obecní úřad a Environmentální vzdělávací centrum Pro krajinu, jehož cílem je vzbudit zájem o ochranu přírody. Pro využití volného času je k dispozici sportovně turistický areál nebo knihovna. Obec je plynofikována a je zde vybudována kanalizace i vodovod. V obci působí devět sdružení a spolků. Hasiči pořádají fašankový průvod obcí s pochováváním basy, na který přijíždějí lidé z blízkého i vzdáleného okolí. Konají se zde sportovní turnaje i společenské akce, jako jsou zvěřinové hody, hody se svatou mší u kapličky nebo vánoční putování k Panně Marii nově vybudovanou křížovou cestou. Sdružení přátel obce Vysoké Pole organizuje tzv. podzimní valašský krůžek, kde jsou předávány staré dovednosti mladší generaci – předení, papučářství, košíkářství a řezbářství. Pro oblast Valašska je typický chov ovcí, sama obec jich vlastní 30. Jeden z místních rolníků je vlastníkem know-how na výrobu domácí obuvi a oděvních součástí z ovčích kůží. Pastva ovcí je využívána k údržbě přírodovědně a krajinářsky významných lokalit na území obce, v plánu je vybudování Muzea valašského salašnictví. Obec Vysoké Pole věnuje také maximální úsilí dalšímu rozvoji venkovské turistiky, v okolí je množství kvalitně značených pěších, cyklistických a koňských stezek.