K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Internet nejen ve veřejné správě

Datum: 3. 4. 2013, zdroj: VSOL 1/2013, rubrika: Veřejná správa online

Penetrace naší společnosti informačními a komunikačními technologiemi, organizace veřejné správy samozřejmě nevyjímaje, je stále větší a dále se nezadržitelně zvyšuje. Z výsledků šetření Českého statistického úřadu vyplývá, že osobní počítač i internet jsou v současnosti neodmyslitelnou součástí českých firem i organizací a i do domácností se rozšiřují se stále větší intenzitou. Pro představu uveďme, že internetem je vybaveno 97 % podniků, téměř 100 % organizací veřejné správy a v roce 2012 bylo k internetu připojeno 65 % všech českých domácností.

Ruku v ruce s rozšiřováním moderních technologií jde samozřejmě také zvyšování počítačové a internetové gramotnosti populace. I lidé, kteří ještě před pěti lety nevěděli, jak se zapíná počítač, dnes běžně využívají služeb internetu, většinou pro získávání informací, komunikaci či nakupování.

Kvalita internetového připojení

Z výše uvedených čísel vyplývá, že internet je již zcela běžně využíván, proto více než samotná existence internetu ve společnosti je v současnosti zajímavější kvalita internetového připojení. V průběhu let se mění a zlepšují technologie, které zvyšují rychlost internetu a umožňují přenos stále většího objemu dat. Zatímco ještě v poměrně nedávné době bylo zcela běžné připojení k internetu pomocí vytáčené telefonní linky (dial-up), dnes upadá tento typ připojení v zapomnění a do popředí se dostávají technologie umožňující podstatně rychlejší a kvalitnější internetové připojení. Pojďme se podívat na konkrétní čísla.

Graf 1. Organizace/domácnosti s vysokorychlostním připojením k internetu, 2012
(% z celkového počtu organizací/domácností v dané skupině)
Graf 1. Organizace/domácnosti s vysokorychlostním připojením k internetu,2012
Pozn.: Údaje za organizace veřejné správy se vztahují k 31. 12. 2011
Zdroj: Český statistický úřad 2013

V případě organizací veřejné správy máme k dispozici informace o tom, zda mají připojení přes vysokorychlostní internet. Zatímco v roce 2005 bylo vysokorychlostně připojeno 86 % organizačních složek státu a pouze 41 % obecních úřadů, v roce 2011 se jednalo již o 98 % organizačních složek státu a 88 % obecních úřadů. K nejvýznamnějšímu nárůstu během tohoto šestiletého období došlo u obcí majících méně než 500 obyvatel, tento nárůst činil 58 procentních bodů na současných 84 %.

Mezi podniky s více než deseti zaměstnanci bylo v lednu 2012 vysokorychlostně připojeno 92 % z nich, před šesti lety, v roce 2006 se jednalo o 69 %. Mezi technologiemi připojení dominuje u podniků ADSL (60 %), následované bezdrátovým připojením (45 %). U podniků je dlouhodobě zjišťována i konkrétní rychlost internetového připojení. Například před deseti lety, v roce 2002 uvádělo 87 % podniků rychlost připojení k internetu nižší než 2 Mb/s a v roce 2012 mělo stejné procento podniků naopak rychlost vyšší.

Ke zlepšování kvality internetového připojení dochází samozřejmě i u domácností, v roce 2012 je vysokorychlostně připojeno 63 % českých domácností, tzn. 96 % domácností s připojením k internetu. Oproti podnikům je však mezi domácnostmi nejčastější připojení prostřednictvím bezdrátové (WiFi) technologie, kdy mezi domácnostmi s připojením k internetu se tímto způsobem připojuje 48 % z nich. Čtvrtina domácností s internetem ho má zaveden pomocí TV kabelu a 23 % pomocí ADSL linky. Ještě v roce 2007 poměrně hojné připojení pomocí vytáčené telefonní linky (29 %) využívalo v roce 2012 pouhých 3,6 % domácností s internetem.

Internetové činnosti

Nyní už víme, jak je u nás internet rozšířen a že nic nebrání v jeho hojném využívání. A jak je kým internet využíván? To alespoň trochu přiblíží následující řádky.

V roce 2011 byl organizacemi veřejné správy internet ve velké míře využíván k elektronickému bankovnictví, tuto internetovou službu bank využívalo 87 % organizačních složek státu a dokonce 90 % obecních úřadů. Již méně je internet využíván ke školení zaměstnanců, kdy v roce 2011 školila pomocí internetu své zaměstnance polovina organizačních složek státu a čtvrtina obecních úřadů. Tímto způsobem více proškolují své zaměstnance obecní úřady velkých obcí než obcí malých. Další z mnoha činností, ke kterým může být internet využíván, je telefonování. V roce 2011 jeho prostřednictvím uskutečnilo telefonický hovor 23 % organizačních složek státu a pouze 14 % obecních úřadů.

Z činností, které prostřednictvím internetu provozují podniky, uveďme například obchodování. V roce 2011 nakupovalo prostřednictvím internetu cca 40 % podniků v České republice a tyto nákupy tvořily zhruba pětinu všech uskutečněných podnikových nákupů. Pětina podniků pak ve stejném období přes internet prodávala a na tržbách se tyto internetové prodeje podílely 20 %. Ve větší míře obchodují prostřednictvím internetu podniky z kategorie velké než podniky malé.

Graf 2. Činnosti provozované jednotlivci, 2012
(% z celkového počtu uživatelů internetu)
Graf 2. Činnosti provozované jednotlivci, 2012
Zdroj: Český statistický úřad 2013

V šetření týkajícím se využívání ICT jednotlivci sledujeme poměrně širokou škálu rozličných internetových činností z různých oblastí – komunikace, zábava, hledání informací nebo využívání služeb. Za nejčastější činnost jednotlivců prováděnou na internetu lze již dlouhodobě bezesporu označit posílání a přijímání e-mailů, to činilo 94 % uživatelů internetu. Naopak k výraznému nárůstu během posledních tří let došlo v případě účasti v sociálních sítích, zatímco v roce 2009 se k této činnosti hlásilo 9 % uživatelů internetu, v roce 2012 se jednalo již o 45 %. Z dalších internetových činností jednotlivců uveďme například telefonování, kterému se v roce 2012 věnovalo 54 % uživatelů internetu, vyhledávání informací o zboží a službách (84 %), internetové bankovnictví (46 %), prodej zboží a služeb (16 %), nakupování (44 %) nebo také on-line sledování televize (29 %).

On-line služby veřejné správy

Činností o které se zmíníme naposledy, ne však proto, že by byla méně důležitá než činnosti ostatní, to možná právě naopak, je ze strany veřejné správy poskytování informací a služeb a ze strany podniků a jednotlivců pak jejich využívání.

ČSÚ zjišťuje, zda organizace veřejné správy poskytují prostřednictvím internetu, respektive svých webových stránek, základní informace, formuláře ke stažení, formuláře k on-line vyplnění či zda je možné učinit dokonce úplné elektronické podání. Informace k životním situacím se nacházejí na většině webových stránek organizací veřejné správy, tyto informace poskytuje shodně 94 % organizačních složek státu i obcí majících vlastní webové stránky. Poměrně často nabízenou službou bylo k 31. 12. 2011 i poskytování formuláře ke stažení, ten byl umístěn na 64 % stránek organizačních složek státu a polovině webových stránek obcí. Již méně frekventovanou službou na webových stránkách organizací veřejné správy bylo poskytování formuláře k on-line vyplnění i možnost úplného elektronického podání. Formulář k on-line vyplnění měla na svých stránkách třetina organizačních složek státu a pouhých 14 % obcí. Úplné elektronické podání umožňovalo prostřednictvím svých webových stránek 39 % organizačních složek státu a 13 % obcí.

Graf 3. On-line služby poskytované na webových stránkách organizací veřejné správy, k 31. 12. 2011
(% z celkového počtu organizací daného typu)
Graf 3. On-line služby poskytované na webových stránkách organizací veřejné správy, k 31. 12. 2011
Zdroj: Český statistický úřad 2013

V roce 2012 využilo internet ve vztahu k veřejné správě 93 % podniků. Nejčastější činností, kterou podniky v této oblasti provozovaly, byla komunikace, získávání informací a také získávání formulářů. S veřejnou správou komunikovalo prostřednictvím internetu 85 %, informace z webových stránek veřejné správy získávalo 89 % a formuláře si stahovalo 87 % podniků. U podniků je, oproti jednotlivcům, poměrně běžné využívání i ostatních služeb nabízených veřejnou správou na internetu. On-line vyplnilo a odeslalo formulář veřejné správě 73 % podniků a úplné elektronické podání pak učinilo 59 % podniků.

Mezi jednotlivci bylo těch, kteří využili internet ve vztahu k veřejné správě 29 %, přičemž 13 % jednotlivců s veřejnou správou elektronicky komunikovalo, čtvrtina vyhledávala informace, 14 % stahovalo formulář z webových stránek veřejné správy a 12 % jednotlivců formulář na stránkách on-line vyplnilo.

Graf 4. Jednotlivci a podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě, 2011
(% z celkového počtu podniků/jednotlivců v dané skupině)
Graf 4. Jednotlivci a podniky používající internet ve vztahu k veřejné správě, 2011
Zdroj: Český statistický úřad 2013

Zdroje

Tento příspěvek vychází ze tří šetření Českého statistického úřadu (šetření o využívání ICT v domácnostech, podnicích a ve veřejné správě) – podrobnosti o příslušných šetřeních (metodické informace, definice, data atp.). Pro ucelení statistického pohledu na informační technologie doporučujeme pro zájemce také informace z oblasti tzv. informační ekonomiky (IT odborníci, ICT sektor, zahraniční obchod s ICT atd.).

Eva Skarlandtová, ČSÚ

TOPlist
TOPlist