Lovčice – loňský vítěz jde do Zlatého erbu s novými stránkami

25. 2. 2013 VSOL 1/2013 Veřejná správa online

Číslovka sedm set je pro půvabnou obec Lovčice z Královéhradeckého kraje lehce příznačná – v obci bydlí takřka sedm stovek obyvatel a historie obce sahá zhruba sedm století zpět. V loňském roce Lovčice zvítězily v celostátním kole soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky obce. Ke krátkému rozhovoru jsme vyzvali starostku, Ing. Petru Petrovickou.

Jaká je historie internetových stránek obce Lovčice a kdo se o ně stará?
V roce 2008 se rozhodlo o zmodernizování internetových stránek obce a jejich uvedení do souladu se zákonnými předpisy. Byla vybrána společnost Webhouse, která obci nabídla vzorníkové stránky. Po jejich založení jsem začala tvořit strukturu stránek a začala je plnit potřebným obsahem. Takto vznikly internetové stránky, které se v letech 2009–2011 umisťovaly na předních místech krajského kola soutěže a v roce 2012 získaly ocenění nejcennější.
Za úpravu stránek jsem zodpovědná přímo já sama. Obsahově přispívá paní knihovnice, jáhen farnosti a zástupci místní základní školy a mateřské školky. Kdokoli mi však může dát podnět pro doplnění stránek. Většinou se na mě obracejí pořadatelé různých akcí a podnikatelé v obci, aby informovali možné návštěvníky a zákazníky. Stránky jsou aktualizovány několikrát týdně.
V loňském roce jste ve Zlatém erbu byli v kategorii obcí z celé země nejlepší. Co se za úspěchem skrývá?
Tak na tuto otázku by měli spíše odpovědět odborníci, kteří jsou hodnotiteli soutěže. Já se jen snažím, aby na stránkách byly veškeré informace, které by občané a návštěvníci obce mohli potřebovat, nebo které by je mohly zajímat. Dále, aby informace sdělované po internetu byly aktuální, a aby zde byly i veškeré zákonem požadované údaje.
Proč jste se rozhodli web zásadně změnit?
Už při hodnocení v soutěži nám byl trochu vyčten zastaralý vzhled stránek. I když jsem si jej velice oblíbila, musela jsem začít přemýšlet nad novou podobou. Vždy jsme se snažili náklady na provoz stránek minimalizovat, proto nás potěšila vstřícnost společnosti Webhouse. Při úpravě stránek jsem se rovněž chtěla vyhnout zbytečně velikým změnám, a proto nedošlo k zásadní změně struktury a úprava spočívá zejména v nové barevné koncepci. Byla bych ráda, kdyby úpravy nepřinesly uživatelům problémy při hledání potřebných informací.
Pomýšlíte i letos na nejvyšší ocenění?
V letošním ročníku nemohou dle pravidel soutěže naše stránky postoupit do celostátního kola, mohou se však zúčastnit kola krajského. Výhru proto letos přeji jiné obci, protože vím, že mnoho z nich si začalo hledět svých internetových stránek a došlo u nich k velikému posunu. Více než za ocenění budu vděčná za názory odborníků, kteří budou stránky hodnotit, a za názory občanů a návštěvníků stránek. Budu se snažit, aby naše stránky byly živé, informovaly o dění včas, informace na nich zveřejněné byly potřebné a uživateli byly často navštěvované.