K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Seriál Novela zákona o místních poplatcích

1. Vyměřování místních poplatků za komunální odpad nezletilým – podle minulé, současné a navrhované právní úpravy

Právní úprava vyměřování místních poplatků nezletilým prochází v současné době zřejmě největším přerodem ve své historii. Důvodem pro tyto změny jsou problémy, které způsobovala zejména právní úprava účinná do poloviny roku 2012. Při aplikaci této na první pohled jednoduché právní úpravy docházelo (a stále dochází) k nesprávnému vyměřování místních poplatků nezletilým, neboť nebyly zohledňovány všechny okolnosti dotčených případů. 10. 11. 2015, Legislativa

2. Vymáhání nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad

předchozím článku se autoři zabývali problematikou vyměřování místních poplatků za komunální odpad nezletilým. Na téma se autoři článku pokusí navázat tímto příspěvkem, který bude zaměřen na navazující činnost správců poplatku, která spočívá ve vymáhání nedoplatků na místním poplatku za komunální odpad. 9. 2. 2016, Legislativa

3. Osvobození od placení a promíjení místního poplatku

V předchozích statích jsme se zabývali vyměřováním a vymáháním místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek za komunální odpad“). 27. 4. 2016, Legislativa

4. K navrhovaným změnám zákona o místních poplatcích

V lednu tohoto roku se v meziresortním připomínkovém řízení objevil materiál, jehož obsahem je mimo jiné změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZoMP). Tento materiál byl předložen jen pár týdnů poté, co nabyla účinnosti druhá část poslanecké novely tohoto zákona. 18. 7. 2016, Legislativa
TOPlist
TOPlist