Zlínský kraj chce v holešovské zóně vybudovat Technologické a vzdělávací centrum, součástí má být i dopravně vzdělávací část

12. 6. 2024 Zlínský kraj Události

Multifunkční Technologické a vzdělávací centrum (TVC) o předpokládané rozloze 15 hektarů hodlá ve Strategické průmyslové zóně Holešov vybudovat Zlínský kraj. Jeho základem má být multifunkční dopravní zařízení. Koncepční studie k projektu doporučila, aby provozovatelem centra byla soukromá společnost. Hejtmanství si proto aktuálně nechává zpracovat průzkum trhu, který má vytipovat nejen potenciální provozovatele, ale i případné další investory, kteří by se na výstavbě mohli podílet.

Zlínský kraj

„V našem kraji aktuálně nemáme žádné podobné místo, které bychom mohli využívat k vědeckým, výzkumným a testovacím aktivitám. Plánované centrum by mělo tyto aktivity zajišťovat v oblastech materiálového výzkumu, environmentálních technologií, socioekonomických studií, informatiky, strojírenských oborů, robotiky nebo biomechaniky. Areál disponuje vhodnou dopravní dostupností a v jeho okolí se nachází mnoho společností a institucí, které mají potenciál pro jeho využití. Svůj zájem zapojit se do projektu konkrétními vědeckými aktivitami už projevila například Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub.

SPZ Holešov

Dopravně vzdělávací část, která má být součástí parku, by mohly využívat pro školení řidičů Integrovaný záchranný systém (IZS), dopravní podniky nebo logistické firmy. Nyní jsou složky IZS nuceny využívat školicí střediska v jiných krajích nebo na Slovensku, což je logisticky a ekonomicky náročné. Okruh má být otevřen také veřejnosti, například k výcviku bezpečné jízdy řidičů, začínajících řidičů, pro dopravní akce pro děti, pořádání motoristických akcí, případně ho mohou využívat k testování firmy z automobilového průmyslu.

Projektový rámec TVC Holešov schválila Rada Zlínského kraje už v září 2021. V listopadu 2021 komise Ministerstva průmyslu a obchodu vydala předběžný souhlas s umístěním TVC v holešovské zóně s podmínkou, že bude významně využíváno pro vědu a výzkum.

Poté si kraj nechal zpracovat koncepční studii modelu provozu a efektivního řízení centra, studii finanční proveditelnosti a dopadovou analýzu projektu. Za zpracovatele byla vysoutěžena společnost ČS & KK – sdružení společností KROKEM a Česká spořitelna a.s. Závěry studie označily projekt po technické, procesní i finanční stránce za proveditelný. Provoz areálu se podle nich jeví jako ekonomicky soběstačný s tím, že nebude nutné dotovat jeho provoz, a navíc se očekává, že areál bude vytvářet dostatečné zdroje na svoji údržbu. Jako optimální provozní model studie označila systém koncesního typu, kdy vlastníkem areálu je Zlínský kraj a jeho provozovatelem soukromá společnost.

„Proto jsme letos na jaře na základě výběrového řízení vybrali dodavatele průzkumu trhu, kterým se stala Česká spořitelna, a.s. Ta osloví vytipované provozovatele i případné investory z České republiky a zahraničí a získá od nich zpětnou vazbu ohledně jejich možného zapojení do přípravy TVC Holešov a nalezení dlouhodobě finančně udržitelného řešení, které rozloží dopad realizace projektu na rozpočet kraje do několika let,“ uvedl náměstek Lubomír Traub.

Případní zájemci se mohou obracet na odbor strategického rozvoje Zlínského kraje, projektového manažera pana Tomáše Marka (tomas.marek@zlinskykraj.cz), nebo na projektového manažera pana Michala Jeníka z týmu Infrastrukturního poradenství České spořitelny (mjenik@csas.cz).