České priority evropské digitální politiky

8. 4. 2024 Obec a finance Veřejná správa online

Česko dnes poprvé zveřejnilo dokument s názvem Priority ČR pro digitální politiky EU 2024–2029, který shrnuje klíčové oblasti pro digitální agendu spolu s konkrétními návrhy jejich řešení. Je primárně určen nové Evropské komisi a vychází z ambice aktivně prosazovat zájmy ČR v digitální oblasti a přispívat k transformaci českého a evropského digitálního prostředí.

Priority představil vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš na akci s názvem Digital Policy Dialogue: Charting the Way Forward. Přípravu dokumentu koordinoval se všemi klíčovými ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy Úřad vlády ČR.

Hlavní priority digitální agendy EU jsou založeny na třech hlavních pilířích, mezi něž patří ochrana lidských práv a demokratických hodnot včetně ochrany soukromí, posilování ekonomické konkurenceschopnosti a inovací a v neposlední řadě budování bezpečnějšího kyberprostoru. Důraz je kladen také na jednotnou aplikaci přijatých pravidel v praxi. Dokument reflektuje současné výzvy, kterým čelí nejen Česko, ale celá Evropská unie, a navrhuje konkrétní kroky k jejich řešení.

V oblasti posilování inovačních kapacit v Evropě Česko intenzivněji podpoří rozvoj nových technologií a kritických odvětví, jako jsou umělá inteligence, polovodiče a kvantové technologie. Zároveň se zasazuje o vytvoření inovativních regulatorních nástrojů a podporu rozvoje digitální infrastruktury pro malé a střední podniky a start-upy.

„Klíčovým úkolem pro novou Komisi a pro členské státy bude dobře převést do praxe množství legislativních pravidel, které jsme v EU v minulém období přijali,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Dalším důležitým bodem dokumentu je podpora digitalizace veřejných služeb a využívání inovativních technologií pro transparentnější a efektivnější komunikaci s úřady. Česká republika zdůrazňuje význam sdílení řešení mezi členskými státy a institucemi EU, stejně jako podporu open source řešení a využívání cloudových technologií.

Dokument je výsledkem úzké spolupráce Úřadu vlády se všemi klíčovými ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy v rámci Výboru pro Česko v digitální Evropě a reflektuje existující národní strategické koncepce v oblasti digitální agendy. Bude sloužit jako vodítko pro novou Evropskou komisi, jejíž mandát bude zahájen po volbách do Evropského parlamentu v roce 2024.

Prioritní cíle ČR v rámci evropských digitálních politik byly dnes poprvé veřejně představeny na akci Digital Policy Dialogue: Charting the Way Forward v Lichtenštejnském paláci, kterou pořádal Úřad vlády ČR spolu se Svazem průmyslu a dopravy za účasti zástupců podnikatelských asociací a zahraničních hostů. Online se k účastníkům také obrátila Margrethe Vestager, výkonná místopředsedkyně Evropské komise. Účastníci sdíleli své pohledy na prohlubování digitálního vnitřního trhu z perspektivy veřejného i komerčního sektoru.

„Technologie by měly sloužit lidem, nikoliv naopak. Všechno úsilí ale začíná nyní. Musíme věnovat každou další minutu prosazování pravidel, která jsme přijali v minulých letech, aby každý z nás mohl vidět a pocítit změnu,“ uvedla místopředsedkyně Komise Margrethe Vestager.

Příloha

Ing. Jakub Neščivera, Kabinet místopředsedy vlády pro digitalizaci