Pardubický kraj pomůže projektům na venkově

28. 3. 2024 Pardubický kraj Dotace

Více než 68 milionů korun pošle Pardubický kraj prostřednictvím dotačních titulů Programu obnovy venkova 2023+ do rekonstrukce budov, parkovišť, veřejného osvětlení i další infrastruktury v regionu. Rozhodli o tom krajští radní na svém posledním zasedání. Dotační podpora se také týká projektů mikroregionů či místních akčních skupin, ale i provozních nákladů venkovských obchodů, která je podmíněná nabídkou regionálních produktů.

Pardubický kraj

Stávající program, který se skládá z celkem šesti dotačních titulů, reflektuje cíle Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021–2027 a krajské územní politiky. „Cílem dotací z Programu obnovy venkova 2023+ je podpořit stálý rozvoj obcí, měst a jejich společných sdružení. Zároveň se snažíme vnímat odlišné potřeby jednotlivých regionů a také zohlednit počet obyvatel obcí. Pro tento rok jsme obdrželi celkem 491 žádostí v celkové hodnotě téměř 122 milionů korun. Z celkově požadované částky jsme na zasedání rady odsouhlasili dotační podporu přesahující 68 milionů korun,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Předmětem krajské podpory jsou opravy chodníků, rekonstrukce budov, infrastruktury obcí i pomoc s udržením pošt. „Osobně považuji za důležité i poskytnutí prostředků na částečné pokrytí provozních nákladů vesnických obchodů a zvýhodnění těch, kteří nabízejí regionální potraviny. Konkrétně v rámci tohoto programu uvolňujeme každoročně oproti předchozím letům větší částku peněz. A stejné to je letos. Potvrzuje se tak, že spojení a podmínění podpory obchodů nabídkou regionálních výrobků byl jednoznačně krok správným směrem. Finanční podpora míří dále na projekty mikroregionů, místních akčních skupin a další potřeby obcí. Ta škála projektů je skutečně široká,“ uvedl krajský radní pro zemědělství, venkov a životní prostředí Miroslav Krčil.

Z celkem podaných 492 žádostí splnilo kritéria 490 z nich.