Vídeň se mění podle potřeb svých obyvatelek

10. 1. 2024 Město Vídeň Zahraničí

Vytváření bezpečného prostoru pro ženy a zlepšení kvality jejich života patří mezi dlouhodobé priority vídeňského magistrátu. Z rozsáhlého průzkumu mezi obyvatelkami města vyplynulo, že Vídeňanky si pro sebe aktuálně přejí více času, prostoru a příležitostí. Na tyto potřeby město reagovalo konkrétními opatřeními, včetně otevření dalšího azylového domu, posílení péče o ženské zdraví a iniciativ na poli vzdělávání a osobního rozvoje.

Město Vídeň

Jak by mělo vypadat město, ve kterém se dobře žije ženám? Co je potřeba změnit, aby se v něm ženy cítily příjemně a bezpečně? V roce 2022 položil vídeňský magistrát tyto otázky přímo svým obyvatelkám. Pod heslem „Vídeň, podle jejích představ“ (německy „Wien, wie sie will“) provedl dosud největší průzkum mezi ženami, do kterého se zapojilo přibližně 15 500 obyvatelek Vídně různých věkových skupin s rozličnými životními příběhy. Na základě více než 77 000 podnětů si magistrát udělal obrázek nejen o aktuálních potřebách žen a dívek žijících ve městě, ale i o jejich přáních do budoucna.

„Více času, více prostoru, více příležitostí“. Tak se dají shrnout hlavní požadavky vídeňských žen. I když jsou účastnice průzkumu v mnoha oblastech spokojené, 68 % z nich například chválí dostupný veřejný prostor, v běžném životě se často potýkají s různými překážkami a nedostatkem času pro sebe nebo společenské a volnočasové aktivity.

Město na podněty aktivně reagovalo a přišlo s řadou konkrétních opatření s cílem zlepšit kvalitu života Vídeňanek. „Pro mě bylo a je důležité, abychom vídeňským ženám naslouchali – a podle toho také jednali. Potřeby a přání vídeňských žen jsou v centru naší pozornosti,“ doplňuje radní pro ženské otázky Kathrin Gaál.

Více prostoru najdou ve Vídni ženy, které ho nutně potřebují, od prosince roku 2022, kdy město otevřelo už pátý azylový dům určený ženám. V rakouské metropoli je tak aktuálně k dispozici celkem 228 míst pro ženy a děti postižené násilím, které hledají ochranu. Jeden z azylových domů se navíc od loňského roku zaměřuje na mladé ženy a dívky ve věku 16 až 25 let, které zde najdou pomocnou ruku na cestě k samostatnosti. Bezpečný prostor je mladým ženám a dívkám nově k dispozici i v tzv. dívčí zóně, speciální klubovně pro mladistvé v městské části Favoriten.

Více času město aktuálně věnuje i ženskému zdraví, v loňském roce otevřelo specializované Centrum pro zdraví žen „FEM Med“. Radnice také rozšířila svůj zavedený projekt „Rote Box“ (v překladu „červený box“) na celou Vídeň a poskytuje socioekonomicky znevýhodněným ženám a dívkám bezplatnou podporu v podobě menstruačních potřeb.

Vídeň podnikla řadu opatření i na poli vzdělávání a osobního rozvoje žen. Na středních školách podporuje rozvoj dovedností v oblasti prevence násilí a diskriminace, zvládání konfliktů a empatie. Radnice také usiluje o to, aby dívky mohly projevit zájem o technické obory už v útlém věku a umožňuje jim například v praxi nahlédnout do různých profesí – od požární ochrany až po testování kvality vody. Pomocí speciálních stipendií město pomáhá i ženám, které chtějí dál kariérně růst a rozvíjet se v oblasti digitalizace, udržitelnosti a technologií.

Kateřina Kuklíková