Pražská deklarace podepsána

8. 12. 2023 SMO ČR Události

Ve dnech 6. a 7. 12. 2023 uspořádal Svaz měst a obcí ČR jednání Politického výboru Rady evropských municipalit a samospráv CEMR. Toto jednání bylo zaměřené především na otázky transformace společnosti, zapojení samospráv do tohoto procesu a také na možné dopady úspěšné či neúspěšné transformace. V rámci těchto debat byla podepsána Pražská deklarace CEMR, která upozorňuje na aktuální rizika a ukazuje cestu, co je třeba, aby tento proces proběhl úspěšně na všech úrovních, ale především na lokální úrovni.

Svaz měst a obcí České republiky

Před schválením proběhla velmi živá debata, do které se aktivně zapojovali členové české delegace CEMR Richard Vereš, Kamila Bláhová a Radka Vladyková, kteří vysvětlovali kontext a představovali evropským kolegům problematiku z pohledu českých samospráv.

„Neúspěšná transformace může mít dlouholeté politické a sociální následky, to už si náš region zažil zblízka. To nechceme opakovat, chceme udělat vše pro to, aby tato transformace proběhla jinak,“ říká Kamila Bláhová, starostka Litvínova a místopředsedkyně Svazu pro zahraniční záležitosti. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy, apeloval na to, aby Pražská deklarace byla jasná, srozumitelná, s jasně nazvanými riziky a návrhy jejich řešení, aby se nestala dalším z mnoha nesrozumitelných politických dokumentů.

Pražská deklarace podepsána
Pražská deklarace podepsána

Pražský primátor Bohuslav Svoboda, který byl hostitelem jednání jako čestný předseda SMO ČR a který je také spolusignatářem Pražské deklarace, zdůraznil nutnost propojení všech úrovní vlády a správy pro to, aby jakýkoliv transformační proces mohl proběhnout úspěšně.

Jak podotkl předseda SMO ČR František Lukl, dokument shrnuje klíčové návrhy a obavy pro dosažení prosperity a udržitelnosti Evropy. Dokument podtrhuje klíčovou roli místních a regionálních samospráv při řešení významných problémů, kterým obce a regiony čelí v první linii. Důležitá je také nutnost aktivní účasti místních a regionálních samospráv na tvorbě politik EU. Upozorňuje i na rizika spojená s nedostatečným zapojením do rozhodování. Mezi tato rizika patří například nespravedlivé rozdělení zátěže mezi regiony nebo otázka nedostatečného dlouhodobého financování přechodu na udržitelnost.

Deklarace vyjadřuje rovněž obavy z možných překážek pro dosažení cílů Zelené dohody a ekonomické stability místních komunit a zdůrazňuje nutnost spolupráce a silnějšího partnerského přístupu. Pouze prostřednictvím těchto opatření lze dosáhnout společných cílů v oblasti klimatu a sociální udržitelnosti, zajistit prosperitu a zároveň připravit samosprávy na možné budoucí události.

Alexandra Kocková