Vláda jednala s představiteli obcí

8. 12. 2023 Obec a finance Události

Ve Strakově akademii v Praze se ve čtvrtek konalo jednání vlády, v jehož rámci došlo k setkání s vedením Svazu měst a obcí ČR. Bezprostředně po skončení společné schůzky informovali představitelé SMO ČR přítomné novináře na tiskové konferenci před sídlem kabinetu.

Významným sdělením je skutečnost, že dochází k opětnému navázání partnerské komunikace mezi zástupci územní samosprávy a vládou, která byla v poslední době, zejména ze strany měst a obcí, předmětem velké kritiky. Zvláště příprava opatření, souvisejících s úsporným konsolidačním balíčkem, byla předmětem častých připomínek, protože se samospráva navrhované úpravy dozvídala až z médií. Připomínky k dani z nemovitostí byly vyslyšeny, ovšem obce a města stále považují za nutné, vrátit se k dopadům, které se projevují v příjmech územních rozpočtů – snížení daně z přidané hodnoty, úprava daně z hazardních her a úhrady nových povinností, které se navrhují přenést do působnosti obcí a měst.

K novinářům promluvili místopředsedové SMO ČR (zleva) Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek, Miroslav Žbánek, primátor statutárního města Olomouc, Zdeněk Pištora, starosta města Postoloprty a předseda SMO ČR, František Lukl, starosta města Kyjov
K novinářům promluvili místopředsedové SMO ČR (zleva) Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek, Miroslav Žbánek, primátor statutárního města Olomouc, Zdeněk Pištora, starosta města Postoloprty a předseda SMO ČR, František Lukl, starosta města Kyjov

Předseda SMO František Lukl doslova uvedl, že „lepší je jednat ve Strakovce než stávkovat před ní,“ a vyslovil uspokojení, že vláda projevila empatii k společnému jednání o úpravě rozpočtového určení daní RUD, které je zastaralé. Pracovní skupina SMO ČR připravuje návrhy na změny, které by měly být oboustranně projednány. Obce a města se nebrání řadě navrhovaných opatření (například financování nepedagogických pracovníků ve zřizovaných školách), ale je nutné bezvýhradně kompenzovat všechny náklady, které to samosprávám přináší. Pavel Drahovzal hovořil o digitalizaci stavebního řízení, které obce podporují, ale neznají očekávané ekonomické, technické a personální podmínky. Navrhovaný systém zálohování PET láhví naruší zavedený systém sběru a třídění, který máme jeden z nejlepších v Evropě. Zdeněk Pištora hovořil o problematice školství, kterou bude potřeba podrobně projednat. Jako podstatné však vidí, že vláda má vůli společně jednat a nejvíce problémů k vzájemným konzultacím vidí v resortech vnitra a místního rozvoje. Místopředseda Miroslav Žbánek hovořil o významu finančních prostředků, které obce střádají na svých účtech. Tato skutečnost je předmětem časté kritiky ekonomů, ale jsou to právě vlastní zdroje, které pomáhají obcím spoluúčast na financování evropských projektů a zajistit tak čerpání alokovaných prostředků Evropské unie.

Pohled na průběh tiskové konference
Pohled na průběh tiskové konference

Přestože nebyl stanoven termín dalšího setkání vlády se zástupci obcí a měst, existuje záměr kvartálního setkávání v užším složení a podporu mají i pravidelná bilaterální jednání s jednotlivými resorty.

-as-