Odměňování zastupitelů od 1. 1. 2024

7. 12. 2023 Obec a finance Ostatní

Senát ve čtvrtek 30. listopadu schválil novelu zákona o obcích, krajích a hlavním městě Praze, která mimo jiné upravuje odměňování zastupitelů. Novela zákona po podpisu prezidentem republiky a zveřejněním ve Sbírce zákonů počítá s tím, že všechny novinky začnou platit již od 1. ledna 2024.

Ministerstvo vnitra vydalo metodiku a stanovisko k aplikovatelnosti dosavadních usnesení zastupitelstev ke stanovení odměn členů zastupitelstev od 1. ledna 2024.

Pro odměny neuvolněných zastupitelů od 1. ledna 2024 je důležité:

  • Pokud byly odměny stanoveny „částkou v celých korunách“, jak předjímá stávající právní úprava platná do konce roku 2023 v § 72 odst. 3 zákona o obcích a částky byly vyjádřeny „numericky“ (např. odměna za výkon funkce člena zastupitelstva ve funkci neuvolněného starosty se stanovuje ve výši 20 000 Kč), potom taková usnesení plně obstojí i od 1. ledna 2024 a budou plně aplikovatelná.
  • Aplikovatelnost usnesení zastupitelstev, která „pouze“ odkazují na prováděcí nařízení vlády (např. „odměna za výkon funkce člena zastupitelstva ve funkci neuvolněného starosty se stanovuje v maximální výši dané velikostní kategorie dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků“), může být sporná, neboť odkazují na předpis, který bude platný jen do 31. prosince 2023 (viz dokument Stanovisko k aplikovatelnosti…).
Přílohy