Město Žatec převzalo certifikát o zápisu na Seznam světového dědictví

20. 11. 2023 Ústecký kraj Události

Ministr kultury Martin Baxa předal oficiálně starostovi města Žatec, Radimu Laiblovi, certifikát potvrzující zápis Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam světového dědictví UNESCO. K předání došlo v rámci slavnostního setkání v Městském divadle Žatec, při kterém vedení města současně poděkovalo všem, kteří se na přípravě nominační dokumentace osobně podíleli.

Ústecký kraj

Zástupci města obdrželi oficiální dokument přesně dva měsíce poté, co Výbor pro světové dědictví rozhodl o úspěšném zápisu 18. září 2023 v Rijádu.

Mezi hosty slavnostní události nechyběl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblasti cestovního ruchu, kultury a památkové péče Jiří Řehák, předseda krajského výboru pro kulturu a památkovou péči Vlastimil Skála či náměstek ministra kultury Michal Šašek.

„Chci poděkovat úplně všem, kdo tomu dlouhé roky dávali úplně všechno, aby Žatec a žatecká chmelařská krajina získaly toto prestižní ocenění. I jako kraj se k tomu musíme přihlásit a město Žatec podpořit, jak nejvíc to půjde. Je to na jednu stranu velká radost, na druhou stranu také spousta starostí,“ uvedl hejtman Jan Schiller.

„UNESCO je příležitost pro to, abychom neřešili politické záležitosti, ale spojili se do jednoho týmu. Může nám pomoci vrátit Žatci jeho lesk. Je to příležitost pro podnikatelské prostředí, je to příležitost pro získání externích finančních zdrojů pro město, je to šance pro cestovní ruch. Nebude to ale mávnutím kouzelného proutku, je to mravenčí práce, ve které se musí pokračovat,“ řekl starosta Žatce Radim Laibl.

Pro Českou republiku se jedná o sedmnáctý úspěšný zápis na Seznam světového dědictví UNESCO, pro Ústecký kraj jde po Hornickém regionu Erzgebirge/Krušnohoří o druhý zápis. Současně se jedná o úplně první chmelařskou krajinu na světě, která se na prestižní seznam chráněných památek dostala. Letošní úspěch je výsledkem dlouholeté spolupráce mnoha subjektů samosprávy, státní památkové péče, pěstitelů chmele i Chmelařského institutu, odborníků Národního památkového ústavu, Ministerstva kultury ČR a dalších odborníků.

Nově zapsaná památka se skládá ze dvou částí, které společně ilustrují kompletní proces pěstování a zpracování nejznámější odrůdy chmele. První částí zapsané památky je chmelařská krajina tvořená chmelnicemi a malými obcemi Stekník a Trnovany. Druhou část památky dotváří historickém centrum města Žatec a industriální čtvrť z 19. století, ve které je největší koncentrace staveb spojených se zpracováním a obchodováním chmele. Obě části území jsou si geograficky blízké a vzájemně propojené řekou Ohří.