Hledá se nejlepší obecní kronika Libereckého kraje

25. 4. 2023 Liberecký kraj Regiony

Jsou jedinečnými dokumenty a němými svědky života v obcích regionu. Šesté bienále soutěže měst a obcí o nejlepší kroniku Libereckého kraje vyhlašuje pod záštitou hejtmana Martina Půty Liberecký kraj. Cílem soutěže je podpořit a ocenit práci městských a obecních kronikářů a upozornit obyvatele kraje na význam kronik pro uchování pravdivého obrazu současnosti budoucím generacím. Obce mohou vyplněnou přihlášku zasílat do 31. května.

Liberecký kraj

Soutěže se mohou zúčastnit všechna města a obce Libereckého kraje. Odborná komise posoudí kroniky ve dvou kategoriích, a to u obcí s počtem obyvatel do dvou tisíc a obcí s počtem obyvatel nad dva tisíce.

„Každý rok při předávání ceny mám možnost prohlédnout si přihlášené kroniky. Jsou mezi nimi jak velmi výrazné, doslova výtvarně pojaté kroniky, ale i ty, které jsou střídmé a staví čistě na faktografických údajích. Všechny mají pro budoucnost obcí a měst velký význam, protože zaznamenávají nejen významné události, ale i běžný život. To je vždy pro budoucí generace důležité pro autentický obrázek o životě v místě,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Porota složená ze zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje, Státních okresních archivů, Muzea Českého ráje v Turnově a Městské knihovny v Jablonci nad Nisou bude hodnotit kroniky za rok 2020 a 2021 z hlediska obsahu a struktury zápisu, stylistické úrovně, grafické a výtvarné stránky a příloh ke kronice.

Nejúspěšnější kronikáři získají za své kroniky kromě diplomu finanční ocenění – za první místo deset, za druhé šest a za třetí tři tisíce korun. Pořadatel si vyhrazuje právo některou cenu neudělit.

Vyplněnou přihlášku mohou obce zasílat do 31. května na adresu předsedy Ještědské pobočky České archivní společnosti: Mgr. Pavel Jakubec, Státní okresní archiv Semily, Archivní 570, 513 01 Semily. Soutěžní svazek, případně svazky se zápisy za vyhodnocovaná léta 2020 až 2021, včetně příloh za toto období, zapůjčí obec svému místně příslušnému okresnímu archivu do 15. června.

Slavnostní vyhodnocení za účasti představitelů Libereckého kraje, starostů a kronikářů se uskuteční 19. září v Krajské vědecké knihovně v Liberci, kde budou vystaveny i kroniky. Liberecký kraj soutěž pořádá ve spolupráci s Ještědskou pobočkou České archivní společnosti, z. s.

Jan Mikulička