Historické město roku 2022

17. 4. 2023 SHS ČMS Regiony

Mezinárodní duchovní centrum Pražská křižovatka je jedním z projektů Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Pražská křižovatka sídlí v dávno odsvěceném kostele založeném sv. Václavem již v roce 927 n. l. Právě toto moderně upravené historické místo bude svědkem vyhlášení výsledků soutěže o Historické město roku 2022.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Po roce 1989 byl stav historických jader našich měst a obcí v tristním stavu. Vláda České republiky proto v březnu 1992 přijala Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ). A díky dlouhodobému procesu regenerace se stav památkově chráněných území viditelně zlepšil. Z pohledu měst je největší přínos programu právě v jeho soustavnosti a také stimulační finanční politice, která předpokládá vedle státních dotací také financování z místních zdrojů včetně spoluúčasti majitelů. Vždyť za dobu existence programu bylo na regeneraci památek státem uvolněno přes 5 miliard korun, ovšem podíl měst a všech vlastníků památek překračuje 15 miliard. Započteme-li spoluúčast neziskových organizací a dobrovolníků je celková hodnota provedených regeneračních kroků mnohem větší. Kulturní hodnota našich historických památek je nevyčíslitelná.

Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a titul Historické město roku získává každoročně vítěz soutěže, který dosáhne na tomto poli nejlepších výsledků. Cena sestává z monumentálního uměleckého díla z českého křišťálu, vyrobeného ve sklárně v Nižboru, symbolizujícího historická sídla. Zmenšená replika ceny připadá vítěznému městu spolu s grafickým listem a finanční částkou 1 000 000 Kč. Dvě města obdrží Cenu ministra pro místní rozvoj a finanční příspěvek 100 000 Kč. Ocenění získávají také jednotliví vítězové krajských kol soutěže – grafický list od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a 100 000 Kč od Ministerstva kultury.

Prvním Historickým městem roku bylo vyhlášeno město Svitavy v roce 1995. Potom následovaly postupně města Kadaň, Třeboň, Kroměříž, Klášterec nad Ohří, Kutná Hora, Litomyšl, Nový Jičín, Prachatice, Spálené Poříčí, Františkovy Lázně, Česká Kamenice, Polná, Jindřichův Hradec, Šternberk, Beroun, Znojmo, Uherské Hradiště, Jilemnice, Chrudim, Cheb, Příbor, Jičín, Slavonice, Brtnice, Štramberk, Havlíčkův Brod a v loňském roce Boskovice.

Vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže se koná vždy při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel – 18. dubna.

Kandidátem na titul Historické sídlo roku 2022 jsou všichni krajští vítězové soutěže Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2022.

Praha 1 – MPR, Hlavní město Praha

1266 KP na území MPR (892 ha)

Městská část Praha 1 provedla revitalizaci řady veřejných prostorů, průběžně dokončuje obnovu mnoha památkových objektů. Provozuje vlastní fond na obnovu kulturního dědictví. V roce 2022 obdržela městská část Praha 1 v rámci programu 3 130 000 Kč na obnovu 3 kulturních památek.

České Budějovice – MPR, Jihočeský kraj

303 KP na území MPR (37,02 ha)

Město pracuje systematicky, má zpracován Strategický plán. Koncepčně řeší historické centrum a jeho návaznost na ostatní území ve městě, včetně využití vodních toků. Do Programu regenerace s výší dotace 400 000 Kč byla v roce 2022 zařazena obnova 6 kulturních památek.

Lomnice – MPZ, Jihomoravský kraj

15 KP na území MPZ (20 ha)

Městys pracuje koncepčně na regeneraci památkové zóny, celkově řeší urbanismus a infrastrukturu ve spolupráci s veřejností. V roce 2022 proběhla v rámci programu obnova 2 kulturních památek s dotací ve výši 400 000 Kč.

Cheb – MPR, Karlovarský kraj

197 KP na území MPR (37 ha)

Město je držitelem titulu Historické město roku 2014, soustavně pečuje o kulturní památky i veřejná prostranství. Historické centrum je živé, přispívají tomu nové projekty. V MPR město přispívá na obnovu objektů cestou nadačního fondu. V roce 2022 město obdrželo prostřednictvím programu 1 155 000 Kč, které byly využity na obnovu 4 kulturních památek.

Jičín – MPR, Královéhradecký kraj

74 KP na území MPR (12 ha)

Město je držitelem titulu Historické město roku 2016. V MPR je věnována velká pozornost údržbě a revitalizaci sadových a parkových ploch. Město spravuje vlastní fond na obnovu památek a nepamátkových objektů i na publikační činnost. V programu byla v roce 2022 provedena obnova 2 kulturních památek s výší dotace 1 290 000 Kč.

Jablonec nad Nisou – MPZ, Liberecký kraj

156 KP na území MPZ (76 ha)

Město systematicky pracuje na obnově objektů z rozlehlé MPZ, má vlastní Plán ochrany, proběhla rozsáhlá rekonstrukce radnice. Město průběžně pracuje i na obnově veřejných prostranství a aktivně se zapojuje do života v MPZ. V roce 2022 obdrželo město v programu 770 000 Kč na obnovu 3 kulturních památek.

Příbor – MPR, Moravskoslezský kraj

55 KP na území MPR (9,25 ha)

Město je držitelem titulu Historické město roku 2015, postupně provádí regeneraci MPR. Proběhla obnova radnice, město pracuje na projektech revitalizací rodného domu S. Freuda a klášterních zahrad. Z programu město čerpalo v roce 2022 částku 1 155 000 Kč na obnovu 5 kulturních památek.

Šternberk – MPZ, Olomoucký kraj

66 KP na území MPZ (78 ha)

Město je držitelem titulu Historické město roku 2008, systematicky zvelebuje nejcennější části města a navrací společenský život do historického centra. Došlo k turistickému zatraktivnění města, areál hradu a kláštera jsou využívány k pořádání kulturních akcí. V roce 2022 byla z programu podpořena obnova 3 kulturních památek s celkovou výší státní podpory 550 000 Kč.

Vysoké Mýto – MPZ, Pardubický kraj

34 KP na území MPZ (31 ha)

Město pracuje na komplexní obnově památkové zóny, např. nové stezky jsou napojeny na historické centrum. Město má vlastní fond památkové péče na obnovu objektů i označení provozoven. Obnova v MPZ probíhá ve vzájemné spolupráci mnoha subjektů. Z Programu regenerace město v roce 2022 čerpalo 1 060 000 Kč na obnovu 3 kulturních památek.

Horažďovice – MPZ, Plzeňský kraj

38 KP na území MPZ (39,80 ha)

Dlouhodobě a systematicky město přistupuje k obnově objektů v MPZ i mimo ni. Město v rámci obnov zachovává tradiční postupy a materiály a reguluje reklamu v MPZ. Příkladná je vzájemná spolupráce města a muzea. V roce 2022 byla realizována obnova 3 kulturních památek s dotací ve výši 700 000 Kč.

Kolín – MPR, Středočeský kraj

62 KP na území MPR (11 ha)

Město v posledních letech zaznamenává nárůst zájmu ze strany vlastníků kulturních památek o jejich obnovu. Dokončena byla obnova okolí kostela sv. Bartoloměje. Soustavně probíhá obnova areálu zámku ve vlastnictví města a židovské části města. Z programu v roce 2022 poskytlo MK městu dotaci ve výši 1 490 000 Kč na obnovu 8 kulturních památek.

Žatec – MPR, Ústecký kraj

132 KP na území MPR (17,50 ha)

Město postupně provádí opravy kulturních památek, ostatních budov v MPR, komunikací nebo veřejného osvětlení. Spravuje Fond regenerace města Žatec. Finančně podporuje pořádání kulturních akcí spojených s udržováním regionálních chmelařských tradic. Do programu bylo v roce 2022 zařazeno 8 akcí obnovy kulturních památek s výší dotace 1 174 000 Kč.

Jemnice – MPZ, Kraj Vysočina

35 KP na území MPZ (36 ha)

Město provádí po etapách obnovu zámku a zámeckého parku. V minulých letech bylo revitalizováno Arboretum, postupně je prováděna obnova městského opevnění a městského mobiliáře. V loňském roce byla z programu realizována obnova 2 kulturních památek s dotací ve výši 600 000 Kč.

Valašské Meziříčí – MPZ, Zlínský kraj

49 KP na území MPZ (10 ha)

Město pracuje soustavně v MPZ na obnově objektů a regulaci reklam. Provozuje vlastní Fond regenerace. V loňském roce byla provedena rozsáhlá rekonstrukce hlavního náměstí, které je obchodním a kulturním centrem města. Probíhá průběžná obnova zámku. V roce 2022 byla z programu obnovena 1 kulturní památka s dotací ve výši 200 000 Kč.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

SHS ČMS je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Sdružení vzniklo v roce 1990 a v současné době má 203 členů. Mezi nejvýznamnější aktivity SHS ČMS patří:

  • péče o Program regenerace MPR a MPZ včetně soutěže o Historické město roku
  • organizace Dnů evropského dědictví – Dny otevřených dveří památek (letos 9.–17. září, národní zahájení v Poděbradech od 8. do 10. září)
  • Brány památek dokořán (členská města připraví zajímavý program pro veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel)
  • soutěž Památka roku
  • pro mládež soutěž Mladí fotografují památky
  • odborné semináře a konference

Blíže viz www.shscms.cz