Zdroje a energie pro budoucnost Ústeckého kraje řešila odborná konference

13. 4. 2023 Ústecký kraj Regiony

Energetika jako minulost, přítomnost, ale hlavně budoucnost Ústeckého kraje. To je hlavní myšlenka konference Budoucnost Ústeckého kraje – strategické zdroje a suroviny regionu, která probíhá v konferenčních prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Během dvou dnů tu přednáškovými sály projde téměř 450 posluchačů a 50 řečníků.

Ústecký kraj

Odborný program je zaměřený na strategické směřování regionu a využití moderních energetických zdrojů. Ne náhodou chce být Ústecký kraj leadrem vodíkové energetiky v České republice. Připravený je také doprovodný program pro studenty středních škol. Na 170 žáků si jej vyslechne na místě, ostatní školy se mohou připojit ke streamu. Tato část cílí na popularizaci a přiblížení energetiky mladé generaci a také na ukázku perspektivy zajímavého profesního uplatnění, jaké energetika nabízí.

Odbornou konferenci „Budoucnost Ústeckého kraje“ s podtitulem: strategické zdroje a suroviny regionu připravil Ústecký kraj spolu s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Program se zaměřil na čtyři témata, a to energetiku, suroviny a materiály, lidské zdroje a data. Význam všech těchto oblastí je signifikantní nejen pro transformaci uhelného regionu, ale pro celou republiku i v rámci přeshraniční spolupráce. Cílem je zdůraznit význam transformačních procesů, jimiž nevyhnutelně musí tento uhelný region projít, a poukázat na připravenost regionálních aktérů k těmto procesům aktivně přispět. „Chceme upozornit na potřeby místních hráčů na poli energetiky, ale také na aktuální bariéry bránící plnému využití transformačního a rozvojového potenciálu našeho kraje,“ doplnil hejtman Jan Schiller.

V rámci konference se řeší i další strategická témata, jako je např. Státní energetická koncepce, Surovinová politika a Vodíková strategie České republiky, podpora z evropských fondů těmto problematikám ad. Posluchači se seznámí se stavem přípravy nosných regionálních projektů, které mají potenciál přispět k transformaci Ústeckého kraje, energetické tranzici ČR i rozvoji oběhového hospodářství.

Konferenci organizačně zajistil Ústecký kraj spolu s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Generálními partnery jsou Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Severní energetická a.s. a Skupina ČEZ. Partnery akce jsou Agentura CzechInvest Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, Inovační centrum Ústeckého kraje, energetické centrum Ústeckého kraje, Datové centrum Ústeckého kraje a EDPOR, s.r.o.

Magdalena Fraňková