Pardubický kraj poskytl obcím na přípravu územních plánů celkem 39 milionů korun

28. 3. 2023 Pardubický kraj Územní plánování

I pro rok 2023 kraj vyhlásil dotační program na podporu pořízení územních plánů pro obce do 3000 obyvatel. Letos se do něj přihlásilo pět žadatelů a radní Pardubického kraje v pondělí 20. března zastupitelstvu doporučili poskytnutí dotací obcím Bukovina u Přelouče, Ctětín, Dolní Morava, Horní Újezd a Plch.

Pardubický kraj

„V letošním roce chceme podpořit pořízení územních plánů malých obcí částkou 405 tisíc korun, přičemž přispíváme maximální výší 70 procent na projekt. Od roku 2007 Pardubický kraj podpořil celkem 362 místních obcí, mezi které rozdělil 39 milionů korun určených na tvorbu strategického rozvojového dokumentu. V současné době má vydaný nový územní plán 418 obcí, 28 ho pořizuje a pouze pět obcí pořízení územního plánu dosud nezahájilo. Jsme samozřejmě připraveni pomoci i jim,“ uvedl radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Co je územní plán a k čemu slouží?

Jedná se o územně plánovací dokumentaci na úrovni obce, v níž se stanovují cíle a úkoly rozvoje daného území. V územním plánu se mimo jiné stanovuje urbanistická koncepce, uspořádání krajiny, kudy má vést veřejná infrastruktura a vymezují se plochy a podmínky pro možné umístění staveb. O jeho schválení rozhodují zastupitelé dané obce.