Moravskoslezský kraj pomáhá i v oblasti životního prostředí

15. 3. 2023 Moravskoslezský kraj Regiony

Moravskoslezský kraj přispěje obcím celkem 32 milionů korun na vodohospodářské projekty. Krajské peníze pomohou najít optimální způsob odkanalizování obcí, čištění splaškových vod nebo hospodaření se srážkovými vodami. Kraj přispěje i na samotnou výstavbu vodovodních a kanalizačních sítí, čistíren a vodárenských objektů. Krajští zastupitelé dnes také schválili příspěvek ve výši 3,2 milionu korun 36 chovatelům ovcí a koz na ochranu stád před útoky vlka.

Moravskoslezský kraj

„Obce na území našeho kraje si uvědomují nutnost efektivního nakládání s vodami. Se změnou klimatu se stal boj se suchem velkým tématem, které není na místě přehlížet. Proto kraj podpoří více než dvěma miliony korun sedm obcí, které připravují projekty na optimalizaci odkanalizování, čištění splaškových vod a zefektivnění hospodaření se srážkovými vodami. Dalších skoro 30 milionů rozdělíme na samotné výstavby kanalizací, čistíren odpadních vod, vodovodních sítí a vodárenských objektů,“ uvedla radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš a upřesnila, že příspěvek na studie získaly obce Mankovice, Sedliště, Světlá Hora, Odry, Klokočov a Horní Lhota i Dolní Lhota.

Dalších 9 obcí pak dostane příspěvek na realizaci vodohospodářských staveb. Trojanovice vybudují zásobování vodou, vodovod si prodlouží Dolní Tošanovice, na vrtanou studnu kraj přispěje Hrčavě, obci Brumovice přispěje na čistírnu odpadních vod. V Petřvaldu budou rozšiřovat stokovou kanalizační síť, dotaci na drobnou vodohospodářskou akci pak ještě získaly obce Lichnov, Milíkov, Doubrava a Dobratice.

„Stejně jako vloni kraj přispěje chovatelům ovcí a koz. Útoky vlka způsobují velké škody, proti kterým se farmáři potřebují bránit. Přispějeme proto úplně všem žadatelům, kteří splnili podmínky dotačního programu. Vyhovíme tak 36 chovatelům z okolí Jablunkova, Krnova, Nového Jičína a Třince, mezi které rozdělíme 3,2 milionu korun. Krajské peníze budou moci být využity na nákup elektrických ohradníků se zdroji, mobilních košárů nebo třeba pasteveckého psa. Chceme tak v maximální možné míře posílit opatření ke snížení škod způsobených vlkem. Stáda ovcí do Podbeskydí i dalších částí regionu patří, tuto tradici chceme určitě zachovat,“ sdělila radní Zdenka Němečková Crkvenjaš a doplnila, že v minulém roce už kraj chovatele tímto způsobem podpořil, rozdělil jim na ochranu stád 3,5 milionu korun. Vysvětlila, že každý chovatel mohl předložit jednu žádost na maximálně 100 tisíc korun.