Celostátní konference SMS

29. 12. 2022 OF 5/2022 Ostatní

Celostátní konference Sdružení místních samospráv ČR se konala 9. a 10. listopadu v Českém Krumlově. Hlavními tématy byla dostupnost a ceny energií, systém datových schránek, rozpočty obcí a sociální politika samospráv.

Sdružení místních samospráv ČR

Předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková hned v úvodním vystoupení odmítla návrh Národní ekonomické rady vlády (NERV), aby se úspory veřejných financí hledaly mimo jiné prostřednictvím slučování menších obcí. Připomněla také některá aktuální témata – komunitní energetiku, stavební zákon a odměňování zastupitelů. Vláda schválila navýšení o 10 %, ale s ohledem na inflaci byl požadavek místních samospráv na zvýšení o 15 %. Na to reagoval přímo na místě ministr vnitra Vít Rakušan sdělením, že předloží v roce 2023 návrh na automatickou valorizaci odměn, který vyřeší každoroční diskuze. Na konferenci vystoupili s aktuálními informacemi také ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Na konferenci byly rovněž vyhlášeny výsledky soutěže o nejinovativnější obec v oblasti udržitelné energetiky a environmentální odpovědnosti. Zvítězila obec Červená voda se svým projektem návratu vody do krajiny. Dále byla oceněna obec Trojanovice za strategický plán komunitní energetiky pro malou obec, obec Kněžice za projekt rozšiřování zdrojů soběstačných řešení, obec Okrouhlice za čerpání vody do kopce pomocí energie získané ze slunečního záření, město Lovosice za projekt dobíjecí stanice elektromobilů napájené výhradně čistou energií z vodní elektrárny a obec Střeň za kombinované využití sluneční energie pro provoz ČOV, užitkovou dopravu i služby cyklistům.

Celostátní konference Sdružení místních samospráv ČR
Celostátní konference Sdružení místních samospráv ČR