Informační list k problematice protisoutěžního jednání orgánů veřejné správy

16. 12. 2022 ÚOHS Legislativa

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává informační list k výkladu § 19 zákona o ochraně hospodářské soutěže, podle kterého orgány veřejné správy nesmí zvýhodňovat nebo naopak diskriminovat některé soutěžitele.

ÚOHS

V informačním listu Úřad rozebírá současnou podobu legislativní úpravy a vysvětluje, jaké změny by měla přinést navrhovaná novelizace. Zásadní bude například možnost ukončovat správní řízení na základě přijetí závazků zajišťujících obnovení soutěžního prostředí ze strany účastníka řízení.

Naprostá většina doposud řešených případů z této oblasti se týkala obecně závazných vyhlášek obcí regulujících hazardní hry. Není proto překvapivé, že právě této problematice je v informačním listu věnována značná pozornost. Popsány jsou nejvýznamnější případy a také judikáty správních soudů a verdikty Ústavního soudu České republiky, které potvrdily správnost rozhodovací praxe ÚOHS. V neposlední řadě Úřad uvádí, čeho by se měly orgány veřejné správy vyvarovat, aby soutěžní prostředí nenarušovaly.

Informační list však obsahuje také další případy, které Úřad v souvislosti s možným porušením § 19a řešil a které nespadají do oblasti loterijních vyhlášek.