Zákon o vzniku Digitální a informační agentury projednal Senát, chybí už jen podpis prezidenta

15. 12. 2022 Úřad vlády Veřejná správa online

Zákon o vzniku Digitální a informační agentury, připravený místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem, projednal Senát. Po důkladné debatě Senát návrh zákona ani neschválil, ani nezamítl – uplynutím 30denní lhůty tak zákon poputuje k prezidentovi. Jeho podpis je posledním krokem, který dělí Česko od zřízení DIA.

Úřad vlády

„Narazili jsme na strop toho, čeho lze dosáhnout v současném uspořádání. Pokud se má digitalizace a eGovernment posunout dál, je potřeba, aby práci převzala silná centrální autorita, a tou je DIA. Senát jako celek se mi pro aktivní podporu přesvědčit nepodařilo, ačkoliv všechny tři senátní výbory doporučily zákon schválit,“ řekl vicepremiér Bartoš.

Důvodem pro vznik nové agentury byl dosavadní neuspokojivý stav digitalizace v oblasti veřejné správy. Zákon, který ji ustavuje, schválila vláda 18. srpna letošního roku, zákon pak prošel Sněmovnou v polovině listopadu.

Projekt digitální transformace, který vrcholí založením nezávislé národní digitální agentury, je v plném proudu. Jsou dojednány detaily převodu digitalizačních agend z Ministerstva vnitra pod DIA, agentura má schválenou samostatnou rozpočtovou kapitolu, v současnosti probíhá otevřené výběrové řízení na pozici ředitele DIA. Záměrem je učinit agenturu akceschopnou a plně funkční co nejdříve.

„Vnímám silnou politickou shodu na tom, že na digitalizaci musíme začít pracovat nejlépe hned teď. V minulých letech jsme ztratili mnoho času a dobře míněného úsilí na systémových překážkách, jakými byly různé projevy resortismu, potíže s vendor lock-in a nedostatečné expertní personální kapacity. DIA tohle konečně změní,“ řekl vicepremiér Ivan Bartoš.

DIA převezme informační systémy, které jsou sdíleny napříč veřejnou správou, jako jsou základní registry, CzechPoint, Portál občana atd., bude určovat a vymáhat standardy digitálních služeb, uživatelské přívětivosti, jednotného vládního designu apod.

Pod správou DIA už v roce 2023 vzniknou nové služby, které jsou určeny přímo občanům. Už za rok by měli mít k dispozici elektronickou peněženku (tzv. eDokladovku). „Digitální peněženka se chystá i na evropské úrovni a snažíme se tomu jít naproti. Technicky by národní appka měla začít fungovat na přelomu let 2023 a 2024 s tím, že bude umět základní identifikaci. Pak si můžeme zvolit, jaké další prvky tam dodáme – třeba potvrzení o očkování, nebo nejvyšší dosažené vzdělání,“ popsal Ivan Bartoš.

V roce 2023 se chystá i zavedení jednotné státní domény gov.cz pro weby ministerstev, která zvýší právní jistotu občana, zabrání zktuálním phishingovým útokům skrze falešné stránky ministerstev, zlevní provoz domén a sjednotí a zpřehlední stát jak pro občany Česka, tak při pohledu ze zahraničí.

Zákon byl Senátu předložen 22. 11., koncem příštího týdne zamíří k podpisu prezidentem. Jakmile vyjde ve Sbírce zákonů, může vláda stanovit organizační strukturu DIA a vybrat jejího ředitele. První tři měsíce roku 2023 budou pak věnovány dokončení přípravných prací, od 1. dubna začne agentura naplno vykonávat svou činnost.