Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022 IV.

Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022 4.

16. 12. 2022 OF 4/2022 Regiony

Velká Hleďsebe, Zašová, Závada, Žďár nad Metují

Velká Hleďsebe

Karlovarský kraj, okres Cheb, starostka Ing. Jaroslava Brožová Lampertová

Velká Hleďsebe je příměstská obec propojená trolejbusovou linkou s Mariánskými Lázněmi. Tvoří ji tři místní části – Velká Hleďsebe, Malá Hleďsebe a Klimentov. Původně německé obce, zhruba deset kilometrů od hranic, poznamenala po válce stavba kasáren a počet vojáků, který svého času přesahoval množství obyvatel. Armáda odešla a dnes zde žije 2375 občanů, celkové příjmy obce přesahují 60 mil. Kč a daňové příjmy v loňském roce činily 38,1 mil. Kč.

Velká Hleďsebe
Velká Hleďsebe

S novým osídlením a novými obyvateli zde opět vznikají novodobé tradice a počtem společenských akcí a celkovým rozvojem se obec může srovnávat s vnitrozemským venkovem. Získala již v roce 2004 zlatou stuhu, v roce 2009 bílou stuhu, zdejší knihovna byla Knihovnou roku a za poslední roky má dvakrát Zlatý erb za nejlepší webové stránky.

Zašová

Zlínský kraj, okres Vsetín, starosta Mgr. Jiljí Kubrický

Zašová patří mezi největší obce na Valašsku a žije zde přes tři tisíce obyvatel, včetně místní části Veselá s pěti sty obyvatel. Obec leží na obou březích řeky Bečvy na cestě z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm. Rozpočet dosahuje 81,5 mil. Kč příjmů, z toho jsou daňové příjmy 52 mil. Kč.

Zašová
Zašová

Zašová již v minulosti získala modrou a oranžovou stuhu v soutěži Vesnice roku. Udržování tradic a folklor je na Valašsku samozřejmostí, v obci působí více než 50 spolků. Obec se pružně zapojila do pomoci ukrajinským uprchlíkům, kterých zde žije téměř sto, běží jazykový kurz i adaptační skupina ve škole.

V obci probíhá renovace bývalého kláštera, zavádějí úsporná energetická řešení a připravuje se výstavba křižovatky na výjezdu z obce.

Závada

Moravskoslezský kraj, okres Opava, starostka Ing. Andrea Lorková

Obec Závada leží nedaleko polské hranice, patří k nejmenším obcím na Hlučínsku a žije zde 605 obyvatel, kteří se hrdě hlásí k území „Prajzska“ a udržují prajzské nářečí (mluví po svojimu). Soutěže Vesnice roku se účastní poprvé.

Závada
Závada

Příjem rozpočtu dosáhl v loňském roce 14,5 mil. Kč, přičemž daňové příjmy byly ve výši 7,9 mil. Kč. V obci se koná téměř třicet tradičních akcí ročně a vznikají i nové – slavnosti ulice Strassenfest, smažení vajec, výstava historických fotografií, řezbářská show. Spolupracují s partnekou obcí Zawada v Polsku.

Obec má vlastní vodovod a kanalizaci, polovina vesnice je napojena na kořenovou ČOV. Připravuje se odkanalizování druhé části obce a vybudování další kořenovky. V rámci projektu „Energetické úspory na budově OÚ“ dojde na instalaci fotovoltaiky a výměnu plynových kotlů.

Žďár nad Metují

Královéhradecký kraj, okres Náchod, starosta Pavel Šubíř

Obec Žďár nad Metují najdete v Broumovském výběžku, dva kilometry západně od města Police nad Metují. Severní část katastru tvoří výrazná a charakteristická dominanta – stolová hora Ostaš, cíl mnoha turistů.

Žďár nad Metují
Žďár nad Metují

V obci je evidováno 668 trvale žijících obyvatel. Celkové obecní příjmy v loňském roce byly ve výši 17,8 mil. Kč, z toho daňové příjmy 10,75 mil. Kč.

Ve spolupráci s dobrovolníky a svazky obce byl obnoven červnový Svatojánský jarmark, který předvádí tradiční řemesla a lidovou výrobu. Obec pravidelně soutěží o titul Vesnice roku a získala v minulosti zelenou, oranžovou i modrou stuhu.

V současné době řeší obec problematiku likvidace odpadních vod. Z prvotně plánovaného vybudování centrální ČOV vedení obce ustoupilo a „razí“ cestu individuálního čištění.

Seriál Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022
  1. Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022 I., 14. 11. 2022
  2. Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022 II., 24. 11. 2022
  3. Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022 III., 6. 12. 2022
  4. Představení vítězů soutěže Vesnice roku 2022 IV., 16. 12. 2022 (právě čtete)