Zastupitelé schválili na příští rok dotace do oblasti životního prostředí ve výši 137 milionů korun

30. 11. 2022 Středočeský kraj Dotace

Celkem 137 milionů korun rozdělí Středočeský kraj v příštím roce prostřednictvím dotací z fondů zaměřených na životní prostředí. Takzvané Programy 2023 schválilo krajské zastupitelstvo.

Středočeský kraj

„Fondy zaměřené na životní prostředí jsou důležitým finančním nástrojem, který pomáhá obcím, spolkům a různým organizacím v regionu. Nejvíce peněz je navrženo opět ve Středočeském infrastrukturním fondu, díky kterému mohou obce žádat o dotace na své vodohospodářské stavby a projekty. Další dotace jsou určené na rybníky, malé vodní nádrže, tůně a mokřady a také na projekty související s environmentální výchovou,“ shrnula radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.

V Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství je alokováno 20 000 000 Kč. Tento Program je určen k poskytování dotací v rámci tematického zadání Rybníky a malé vodní nádrže, tedy například na výstavbu nových rybníků, malých vodních nádrží, tůní a mokřadů nebo jejich rekonstrukce a obnovu.

Druhý program se týká dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu. Ten se skládá ze dvou tematických zadání, přičemž má každé svůj samostatný Program. Celkový objem finančních prostředků vyčleněných na tento fond v rozpočtu kraje pro rok 2023 je 110 000 000 Kč. Ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Drobné vodohospodářské projekty budou moci zájemci žádat o peníze na výstavbu, rozšíření, rekonstrukce ČOV a kanalizačních sítí nebo vodovodních sítí a vodárenských objektů. V rámci tematického zadání Životní prostředí bude možnost žádat o dotace na tři oblasti podpory, všechny zaměřené na téma odpadní vody a pitná voda.

Třetí program se týká poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (Program EVVO). Celkový objem finančních prostředků je v tomto případě 7 000 000 Kč. Žadatelé budou moci čerpat peníze na osvětovou činnost a na technické a odborné zázemí pro jejich činnost. Jedná se například o výukové programy zaměřené na ekologii nebo na naučné materiály, podpořeny mohou být také pobyty v naučných střediscích ekologické výchovy, odborné exkurze nebo realizace nových a obnova stávajících naučných stezek.