Vídeň rozšiřuje plán úspor energie, přibývají odborné audity s garancí či zelené zdroje

1. 11. 2022 Eurocomm-PR Zahraničí

Rakouská metropole dlouhodobě usiluje o snížení spotřeby energie. Ve stínu ruské invaze na Ukrajinu své snahy ještě zintenzivnila. Přinášíme přehled vybraných opatření, kterými Vídeň systematicky snižuje spotřebu, ale také omezuje využití fosilních paliv. Odborné audity, nižší teploty v budovách či MHD, modernizace a redukce osvětlení či přechod na zelené zdroje mají Vídeň provést blížící se zimou a zároveň z ní nejpozději do roku 2040 učinit uhlíkově neutrální město.

Vídeň se před rokem zavázala dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality. Ambiciózní plán předpokládal mimo jiné rozsáhlé investice do alternativních zdrojů energie, šetrné nakládání s odpady, rozvoj cirkulární ekonomiky, moderní mobility a inovativního bydlení. Ruská invaze na Ukrajinu, související konec dodávek zemního plynu a řada dalších dopadů přiměla vedení města plán úspor energie opět přehodnotit a znatelně jej rozšířit.

Na základě komplexní analýzy vytvořil magistrát plán, jak provést město zimní sezonou. Současně s tím zintenzivňuje Vídeň dosavadní snahy o odklon od fosilních zdrojů a přechod k ekologicky uvědomělému jednání. Mezi doposud zveřejněná opatření patří:

Modernizace a optimalizace veřejného osvětlení

Již několik let nahrazují nové LED lampy původní světelné zdroje ve vídeňských ulicích. Úspora podle magistrátu dosahuje až 60 procent. Přibližně polovina ze 153 000 světel už je osazena LED lampami, do konce roku přibude dalších 21 000. Nově Vídeň do programu zařadila i na 7300 historických lamp. Souběžně s tím město snižuje intenzitu osvětlení v nočních hodinách; od 22 hodin o 25 procent, od půlnoci o polovinu.

Večerní Vídeň
Večerní Vídeň

Smlouvy garantující úsporu energií

Magistrát uzavírá tzv. energetické služby se zárukou úspor (Energy Performance Contracting, EPC) jako nástroj realizace úsporných opatření. Specializovaná firma provede odborný audit a vypracuje plán opatření a souvisejících úspor. Veškeré investice jsou spláceny z uspořených nákladů, které navíc specializovaná firma smluvně garantuje. Na 42 městských objektech (úřední budovy, školky, školy, služebny záchranných složek) dosáhla Vídeň v součtu s předchozími roky úspory kolem 193 000 MWh, respektive skoro 15 milionů eur.

Snížení teploty v bazénech

Některé městské bazény nabízely ve vybrané dny od října do dubna takzvané teplé dny. Návštěvníci ke vstupu připláceli 3,40 eur a teplota vody dosahovala 31 °C. Až do odvolání Vídeň teplé dny ruší. Výše zmíněné smlouvy s garancí úspory navíc město uzavírá i pro veřejná koupaliště a jen pro letošní rok slibuje magistrát snížení spotřeby tepla o 6900 MWh a elektřiny o 100 MWh.

Optimalizace dálkového vytápění v městských budovách

Dálkově vytápěné objekty ve správě magistrátu podléhají průběžné kontrole a při abnormálních výsledcích na kontrolních čidlech město co nejdříve zahájí revizi a problém související s tepelnou soustavou odstraní. Doposud Vídeň optimalizovala spotřebu ve 150 budovách s roční úsporou přibližně 2200 MWh.

Úspornější MHD

Dopravní podnik Wiener Linien přichystal plán úspory deseti procent spotřeby energie ve stanicích, dílnách a dalších budovách. Teplota v metru i tramvajích se sníží o dva stupně. Optimalizace čeká i na staniční osvětlení a vzduchotechniku. Dopravce také redukuje osvětlení uměleckých děl a pokročí v instalaci LED světel napříč budovami i vozidly. Očekávaná roční úspora proudu dosahuje 11 GWh a 6 GWh tepla. Další obměnou prochází vozový park, na řidiče a strojvedoucí čekají školení pro zefektivnění jízdy.

Pouze lokální obnovitelné zdroje v novostavbách

Při výstavbě nových budov jako jsou vzdělávací zařízení Vídeň usiluje o zajištění spotřeby tepla i elektřiny výhradně prostřednictvím lokálních obnovitelných zdrojů. Díky geotermálnímu zařízení, zajišťujícímu teplo i chlazení, a rozsáhlým solárním panelům šetří každá nová škola při vytápění kolem 400 MWh, navíc dalších 400 MWh chladícího výkonu a 150 MWh elektřiny ročně.

Miliardové investice do zelené energie pro celé město

Městský koncern Wiener Stadtwerke, zahrnující mimo jiné energetický podnik Wien Energie, investuje do roku 2026 na 6,2 miliard eur a podle radnice naprostá většina, kolem 5,7 miliard eur poputuje do klimaticky přívětivých opatření.

Konec plynu

Od roku 2000 zajistil městský podnik Wien Energie náhradu 50 000 plynových kotlů za alternativní topné systémy. Nyní je v plánu co nejrychleji nahradit dalších 400 000 kusů, uvádí magistrát. Město také buduje obrovská tepelná čerpadla, jedno z nich v areálu ústřední čistírny odpadních vod má od roku 2027 zbytkovým teplem zásobovat na 100 000 domácností. Pokroky slibuje Vídeň i v geotermálním vytápění. Do roku 2030 chce Vídeň na geotermální zdroje tepla napojit ekvivalent 125 000 domácností.

Rozvoj fotovoltaiky

Do konce desetiletí chce Vídeň navýšit maximální výkon městských solárních panelů z dnešních 50 na 800 MWp. Iniciativa si ročně vyžádá pokrytí plochy odpovídající stovce fotbalových hřišť. Panely v první řadě rostou na městských budovách.

Vedle řady nově prezentovaných opatření Vídeň, která zároveň slouží jako inspirace pro další stovky měst po celém světě, pokračuje ve svých dlouhodobých plánech. Konkrétní cíle a opatření mimo jiné definují Klimatický jízdní plán a Rámcová strategie Smart Klima City.

Další informace

Martin Landa