Časopis Obec a finance 4/2022

30. 9. 2022 DVS Ostatní

Čtvrté číslo časopisu Obec & finance právě vychází a přináší mj. údaje o výsledcích komunálních voleb s komentářem. Představí se také vítězné obce v celostátním i v krajských kolech soutěže Vesnice roku.

V ekonomické části je článek věnovaný rozboru majetku obcí, jeho struktuře a rozdělení za poslední období, dále je zde text, který se zabývá finančními zdroji, které plynou do rozpočtů obcí z hazardu a mohly by sloužit jako nástroj rozvoje spolupráce pro obecní sdružení. Podrobně se rozebírá vztah obce, sociální práce a její financování.

Rozhovor je zaměřen na spolupráci obcí s investory při budování jejich vybavenosti a infrastruktury. Konkrétní odpovědi na dotazy jsou zveřejněny samostatně pro účtování obcí a jejich organizací a samostatně pro všeobecné otázky práce orgánů místní samosprávy. Samostatný text se rovněž zabývá otázkou, kdo je pověřen jednáním za obec při uzavírání smluvních záležitostí.

Ze sféry životního prostředí jsou texty zaměřené na problematiku komunálního odpadu, otázky zabezpečení dostatku pitné vody i problematice výsadby stromů v obcích. Z informatiky se zastavíme u tématu vyřizování žádostí o informace a u soutěže o nejlepší webové stránky v obcích a ve městech.