Právní konference a stavební zákon

7. 6. 2022 OF 2–3/2022 Ostatní

Nové stavební právo, Územní plánování, Jak vytvořit prostor pro malé stavebníky i velké developery, Veřejné zakázky a stavby – to jsou témata z oblasti stavebního práva, která byla v centru zájmu účastníků VII. Právní konference, kterou pořádal Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s KVB advokátní kanceláří ve dnech 11.–13. května 2022 tradičně v Seči.

Na programu byla samozřejmě ještě celá řada dalších legislativních námětů, ale stavební zákon byl dominantní, také proto, že jeho nová verze ještě pořádně nenabyla účinnosti a už je novelizována.

V Seči se také konalo zasedání předsednictva Svazu, které se vyjádřilo k řadě současných palčivých problémů včetně stavebního zákona. Předsednictvo trvá na zachování stavebních úřadů na obcích s rozšířenou působností a na obcích s pověřeným úřadem. Při nastavení počtu stavebních úřadů je nutné respektovat specifické podmínky v daném území, a současně je nutné vést dialog s územními samosprávami v místě.

„Navrhujeme vládě jednání v každém kraji se všemi místními stavebními úřady. Bez analýzy nebude nově navrhovaná soustava plnit cíle zrychlení stavebního řízení,“ říká ke svazovému stanovisku předseda SMO ČR František Lukl.

Neméně důležitou otázkou se pro obce a města stává neúměrné navyšování cen ve veřejných zakázkách způsobené rychlým zdražování stavebních materiálů a energií. Svaz apeluje na vládu, aby přijala adekvátní právní řešení, které bude reflektovat tento turbulentní vývoj cen. Metodická doporučení nám neposkytují dostatečnou právní jistotu.

Pokud jde o ceny energií předsednictvo vládě navrhuje zařadit strategické komodity jako plyn a elektřina do kategorie věcně usměrňovaných cen (ceny s regulovaným ziskem), obdobně jako u ceny vody.