Konference Dny teplárenství a energetiky: Bude vodík náhradou za plyn?

20. 4. 2022 Teplárenské sdružení ČR Ostatní

Příznivci teplárenství a energetiky se 27.–28. dubna opět sejdou na Dnech teplárenství a energetiky, odborné konferenci pořádané Teplárenským sdružením ČR v Olomouci. Pokud se minulé ročníky nesly v duchu nejasné budoucnosti, o letošním – dvacátém osmém – to platí dvojnásob.

Dny teplárenství a energetiky

Doba je třaskavá ve všech významech tohoto slova. Válka na Ukrajině vnesla obrovskou nejistotu do všech oblastí, energetiku nevyjímaje. Závislost Evropy na ruských fosilních palivech staví západní země do schizofrenní situace. Na straně jedné se nelze okamžitě vymanit ze spárů ruského nerostného bohatství, na straně druhé nechuť Evropy, potažmo světa mít s Ruskem cokoli společného nutí vlády a kompetentní lidi přemýšlet.

Energetika do 24. února procházela těžkou cestou přechodu od uhlí především k plynu. Ta německá je toho ukázkovým příkladem. Nyní je nutné hledat jiné zdroje, počítat s možnou energetickou krizí i energetickou chudobou, přizpůsobovat spotřebu energetických surovin, a především se vyrovnat s vysokými cenami. A právě otázky s tím spojené budou znít na Dnech teplárenství a energetiky v Olomouci.

Témata prvního dne

Strategickému vývoji teplárenství v následujícím období se bude ve stejně nazvaném dopoledním bloku věnovat ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Měl by naznačit, jaký postoj k vývoji teplárenství stát a vlastně celá EU zastává. Staronový předseda Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek zhodnotí současný stav celého českého teplárenství. Hosté DTE 2022 se také dozvědí predikce dalšího vývoje EU ETS, a zda bude mít Green Deal v nové realitě již zmiňovaného Německa jiný význam a s jakým dopadem na Českou republiku. Zástupci bankovního sektoru rozeberou institut taxonomie a jeho význam v oblasti investic.

Blok Transformace teplárenství bude protkán ukázkami z praxe v Dětmarovicích či Kolíně. Ekologizaci teplárenství představí slovenští kolegové z Martinskej Teplárenskej, obrovský prostor dostanou také nové technologie v bloku Technika a technologie v teplárenství.

Velmi zajímavé přednášky a následné diskuze nabídne odpolední blok věnovaný budoucnosti zemního plynu, kogeneraci a vodíkové strategii. Přednášky mohou nastínit odpovědi na otázky vodíku jako náhrady za plyn, kogenerace jako stabilizačního prvku cen a především to, zda lze udržitelnost uskutečnit bez zranitelnosti.

Z loňské konference Dny teplárenství a energetiky 2021
Z loňské konference Dny teplárenství a energetiky 2021

Program druhého dne

Jako každý rok otevře druhý den konference blok věnovaný odpadům. Tato tradičně oblíbená a navštěvovaná sekce přednášek přinese letos informace o vyhlášce k TAP, zajímavý pohled na toky odpadů a na MBÚ v kontextu odpadového hospodářství očima energetika. Přínosné mohou být i informace o malých ZEVO a jejich role v teplárenství, potažmo energetice.

Paralelní blok Ekonomika a legislativa v teplárenství bude neméně zajímavý. Revize směrnice o energetické účinnosti a směrnice o podpoře OZE přiblíží ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek. Přítomní se také dozvědí nové informace ohledně Modernizačního fondu, konkrétně o programu HEAT, či podrobnosti o Národním plánu obnovy.

Součástí je i výstava a společenský večer

Konference s mezinárodní účastí Dny teplárenství a energetiky se uskuteční 27.–28. 4. 2022 v Olomouci v kongresovém hotelu Clarion. Součástí je i výstava dodavatelských firem a společenský večer v areálu Korunní pevnůstky v Pevnosti poznání – vzácné historické stavby s dřevěnou konstrukcí. Pořadatelem je Teplárenské sdružení ČR, akci organizuje firma Exponex.

Dny teplárenství a energetiky 2022
  • Kdy: 27.–28. 4. 2022
  • Kde: Clarion Congress Hotel Olomouc
  • Pořadatel: Teplárenské sdružení České republiky
  • Organizátor: Exponex, s. r. o.

Denisa Ranochová