Praha a Vídeň podepsaly dohodu o spolupráci

17. 6. 2021 Eurocomm-PR Zahraničí

Praha a Vídeň uzavřely formální dohodu o pětileté spolupráci. Smlouvu na vídeňské radnici podepsali pražský primátor Zdeněk Hřib a vídeňský starosta Michael Ludwig.

Zatímco za měsíc se proti sobě postaví vídeňský Rapid a pražská Sparta v boji o fotbalovou Ligu Mistrů, magistráty obou měst chtějí táhnout za jeden provaz. Pražský primátor Zdeněk Hřib a vídeňský starosta Michael Ludwig ve Vídni svými podpisy stvrdili pětiletou dohodu o spolupráci obou metropolí.

Vídeňský starosta označil obě hlavní města za důležitá univerzitní centra a motory hospodářství, inovací a demokracie ve svých zemích. Spolupráce Prahy a Vídně se podle Ludwiga bude soustředit na udržitelnou budoucnost, ekologii a městský rozvoj s vyváženým mixem pro bydlení, práci i hospodářství. „Dohoda se orientuje na cíle udržitelného rozvoje OSN,“ doplnil Ludwig, který také vyzdvihl účast Prahy na Paktu svobodných měst, kde česká metropole spolupracuje s Bratislavou, Budapeští a Varšavou.

Starosta Michael Ludwig a primátor Zdeněk Hřib při podpisu smlouvy
Starosta Michael Ludwig a primátor Zdeněk Hřib při podpisu smlouvy

Mezi konkrétní oblasti, v nichž Praha a Vídeň chtějí v následujících pěti letech sdílet zkušenosti, patří dopravní plánování, odpadové hospodářství či financování a výstavba infrastruktury, bytů a městských služeb. Obě metropole chtějí porovnat a sdílet zkušenosti s moderním rozvojem, který zohledňuje historické dědictví a památkovou péči. Mezi další body se řadí digitalizace a výměna zkušeností v sociální oblasti i spolupráce krizového managementu.

Podpisu smlouvy předcházela řada dílčích výměn a spoluprací. Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Prahou a Vídní schválilo vedení českého hlavního města těsně před začátkem koronakrize.

Martin Landa