Nadnárodní programy pomohou v boji s COVID-19

Informace MMR 1/2021 6.

3. 3. 2021 OF 1/2021 Dotace

Programy nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE a INTERREG DANUBE a program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE i přes probíhající pandemii COVID-19 úspěšně pokračují v realizaci. U všech programů bylo pro rok 2020 splněno pravidlo n+3 a k začátku roku 2021 je u těchto programů rozděleno zhruba 95 % z celkové alokace programů, která činí 827 mil. EUR. Zbytek peněz se zaměří na zvládání boje proti koronaviru.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Ačkoliv se už klasické výzvy u těchto programů neplánují, u programu INTERREG DANUBE a INTERREG EUROPE budou navíc vyhlášeny specifické výzvy určené pro již schválené projekty. Ty jim umožní rozšířit aktivity v rámci jednotlivých projektů na problematiku spojenou s pandemií COVID–19. S vyhlášením se počítá v polovině roku 2021 a připraveno bude 20 mil. EUR.

V rámci těchto programů je celkově realizováno 173 projektů s českou účastí. Jedním z nich je i projekt SUSTREE – Lesy bez hranic v období klimatických změn, financovaný v rámci programu INTERREG CENTRAL EUROPE. Projekt se zaměřuje na problematiku vymírání lesních porostů v důsledku klimatických změn a využití sazenic stromů, které jsou odolnější vůči klimatickým změnám. Za zmínku stojí také vytvořená mobilní aplikace SusSelect, která umožňuje prostřednictvím mapového podkladu zjistit, zda by v dané lokalitě daný druh stromu mohl růst a reprodukovat se. Zároveň umožňuje vyhledat sadební materiál pro zdravý a stabilní lesní porost. 

I v programu INTERREG DANUBE byly realizovány projekty, které přinesly zajímavé výsledky. Jedním je například projekt AgriGo4Cities, zaměřený na městské a příměstské zemědělství. V rámci tohoto mezinárodního projektu vznikla v Praze 9 komunitní zahrada Paletka, která má za cíl podpořit aktivního zapojení místní komunity do kulturního, společenského, ale i politického dění v této městské části.

Příprava těchto mezinárodních programů pro období 2021–2027 se již postupně finalizuje a je možné očekávat vyhlášení prvních výzev pro předkládání projektových žádostí již v druhé polovině roku 2021.

Seriál Informace MMR 1/2021
  1. Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, 23. 2. 2021
  2. Podpora regionálních projektů, 24. 2. 2021
  3. Zateplování domů, 25. 2. 2021
  4. Podpora bydlení, 1. 3. 2021
  5. Sociální podnikání, 2. 3. 2021
  6. Nadnárodní programy pomohou v boji s COVID-19, 3. 3. 2021 (právě čtete)
  7. Základní školy v uhelných regionech, 5. 3. 2021